Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. Forskningen bedrivs inom tretton forskargrupper. Mer information om oss finns på http://kbh.uu.se/.

Vi söker en högt motiverad person som är intresserad av att bedriva forskning inom området psykisk ohälsa i relation till graviditet och förlossning. Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen reproduktiv hälsa som arbetar med att förbättra kvinnors psykiska och fysiska hälsa i alla åldrar. Läs mer om oss här http://www.kbh.uu.se/Forskning/Reproduktiv_halsa/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Detta doktorandprojekt kommer att innefatta studier med fokus på psykiska ohälsa i relation till graviditet och förlossning. Det exakta innehållet i doktorandprojektet kan anpassas till doktorandens profil men ska i stora drag behandla ämnesområdet ovan. Exempelvis kan ämnet beröra depression i samband med förlossning, vilket är vanligt förekommande och drabbar en av tio kvinnor. Depressionen kan uppträda när som helst under det första halvåret efter förlossningen, men även under graviditeten.

En del av projektet bygger på data från det nystartade Graviditetsregistret vilket ger unika möjligheter att studera en rad olika riskfaktorer för psykisk ohälsa bland dessa kvinnor på nationell nivå. Projektet inkluderar kvantitativa forskningsmetoder men kan komma att även innefatta kvalitativa studier. Doktoranden kommer att tillsammans med övriga i projektgruppen bidra till alla faser av projektet, inklusive studieplanering, eventuell rekrytering, datainsamling, databearbetning/analys, rapportering av resultat samt rapportskrivning.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Vi söker en person med erfarenhet inom närliggande områden som exempelvis omvårdnad, medicin eller psykologi. 

Vidare bör den sökande ha ett genuint intresse för ämnet/projektet samt ha goda grundläggande kunskaper i statistik. Den sökande ska kunna arbeta både självständigt och i grupp. Personen bör vara mycket motiverad, noggrann, målinriktad samt arbeta på ett strukturerat och organiserat sätt. Eftersom projektet kan komma att innefatta kontakt med patienter är förmåga att kommunicera tillfredsställande på svenska ett absolut krav. Tidigare erfarenhet av relevant forskningsarbete är meriterande. Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en meritförteckning, vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, dina kunskaper och forskningsintressen samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner. Du bör även bilägga kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighet, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av forskning inom närliggande områden.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Omgående, tidsbegränsad anställning i enlighet med högskoleförordningen.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Docent Anna Wikman, e-post: anna.wikman@kbh.uu.se 

Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2018, UFV-PA 2018/1458.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1458
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-20
Sista ansökningsdag 2018-05-20

Zurück zu Stellenangeboten