Uppsala universitet, Universitetsbiblioteket

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Universitetsbiblioteket är en integrerad del av Uppsala universitet. Dess uppgift är att ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen inom universitetet samt delta i forskning och utbildning. Universitetsbiblioteket har ca 200 anställda och omsätter ca 270 mnkr. Läs mer om oss på www.ub.uu.se.

Hela biblioteksbranschen är i stark förändring. Service och effektivitet ökas med nya arbetssätt, digitala verktyg och ökad specialisering. Vi har de senaste åren arbetat med att förändra organisation och arbetssätt. Just nu pågår ett arbete med att justera nuvarande organisation för att på bästa sätt möta utvecklingen inom bibliotekets olika områden, ta tillvara medarbetarnas samlade kompetens och att skapa tydliga band till olika campus-/disciplin-miljöer och den verksamhet som där bedrivs. Bibliotekets ledningsstruktur ska stärkas och en biträdande överbibliotekarie rekryteras. Vill du vara med att leda universitetsbiblioteket in i framtiden?

Arbetsuppgifter:
Som biträdande överbibliotekarie på Uppsala universitetsbibliotek är du direkt underställd överbibliotekarien och har tillsammans med denne ansvar för ledningen av hela biblioteket. Du ingår i ledningsgruppen och har personalansvar för bibliotekets avdelningschefer. Vid överbibliotekariens frånvaro inträder biträdande överbibliotekarie som chef för Uppsala universitetsbibliotek.

Du har en central roll i universitetsbibliotekets dagliga arbete och inre verksamhet. Du ansvarar för strategisk styrning utifrån mål och strategier, kompetensförsörjningsfrågor och långsiktig planering. Du bistår även överbibliotekarien i samspelet med universitetet i övrigt och med nationella och internationella aktörer.

Kvalifikationskrav:

 • Akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Flera års erfarenhet som chef med personal- och budgetansvar
 • Mycket god erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete, ledarskap, kompetensförsörjningsfrågor och personalutveckling
 • Mycket god erfarenhet av verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning på strategisk nivå
 • Mycket goda kunskaper att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Du har en mycket god förmåga att arbeta både strategiskt och analytiskt för att leda verksamheten mot uppsatta mål och leverera resultat. Som chef är du trygg i ditt ledarskap och har förmåga att lyssna in och fatta beslut. Du har mycket god samarbetsförmåga samt är van att utveckla både människor och verksamhet genom ett coachande och kommunikativt förhållningssätt. Du har ett engagemang för forskningsbiblioteksfrågor och förmåga att tänka nytt och kreativt kring utveckling av biblioteksverksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • Erfarenhet av ledningsuppdrag och utvecklingsarbete inom biblioteksverksamhet vid universitet, högskola eller liknande organisation
 • Erfarenhet av att vara chef för och leda andra chefer
 • Dokumenterad ledarutbildning

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning som bibliotekarie med tidsbegränsat uppdrag som biträdande överbibliotekarie 3 eller 4 år, med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Överbibliotekarie Lars Burman, tfn 018-471 3910 eller lars.burman@ub.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2019, UFV-PA 2018/4407.

Anställningsform Permanent position
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4407
Facklig företrädare
 • Nicklas Högås, Saco, 018-471 3963
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Fia Wolters, ST, 018-471 4088
Publicerat 2018-12-17
Sista ansökningsdag 2019-01-15

Return to job vacancies