Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv hälsa, gynekologi, obstetrik, internationell kvinno- och mödrahälsovård, perinatalmedicin, pediatrik, global hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper. Mer information om institutionen finns på http://kbh.uu.se/.

Vi söker en person som är intresserad av att bedriva forskning inom området barnonkologisk vård och specifikt inom information och förberedelser av barn inför strålbehandling. Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen: Barnneurologi - Barnonkologi där ett flertal projekt inom medicin och omvårdnad bedrivs. Läs mer om forskningsprojekten här: http://www.kbh.uu.se/Forskning/barnneurologi-barnonkologi/barnonkologisk-forskning/forskningsprojekt/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Doktorandprojektet innefattar utvecklandet av ett interventionsprogram där barn, föräldrar och personal involveras i framtagandet av interventionsprogrammet utifrån erfarenheter i ett tidigare samarbetsprojekt mellan Umeå, Uppsala och Stockholm. Flera förberedelsemetoder kommer att ingå, bl.a. är ett samarbete etablerat med Institutionen för speldesign, Uppsala universitet. En del av interventions-programmet  är utvecklandet av ett digitalt spel som pedagogiskt verktyg om strålbehandling. Barn som genomgår strålbehandling på Akademiska sjukhuset och Skandionkliniken och deras föräldrar kommer att delta, samt personal. Utvecklandet kommer att ske genom att flera gånger träffa barn, visa och diskutera framtagna förslag, diskutera med föräldrar samt vårdpersonal så att speldesigners kan utveckla en prototyp av det digitala spelet för testning.

Projektet inkluderar kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Som doktorand kommer du att tillsammans med övriga i projektgruppen bidra till alla faser av projektet. Det inkluderar studieplanering, rekrytering av deltagare, datainsamling med frågeformulär/intervjuer om deltagarnas erfarenheter vid upprepade tillfällen, databearbetning/analys, rapportering av resultat och författa vetenskapliga artiklar. Erfarna handledare finns som vägleder dig som doktorand. Det finns redan ett team etablerat som tillsammans har  bred kompetens och vi har kontakt med ett par ungdomar för att de ska bidra med sin erfarenhet. Nu söker vi en doktorand till vårt team.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Forskarutbildningen kan även fördelas över längre tid med en tjänstgöringsgrad på 50-75% beroende på den sökande önskemål och projektets utformning. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vid heltidsarbete vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

 

Kvalifikationskrav:Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans inom forskningsområdet pediatrik eller barnradioterapi, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Vi söker en person, gärna med erfarenhet inom pediatrisk vård eller barnradioterapi, som har ett genuint intresse av ämnet för projektet. Den sökande behöver kunna arbeta självständigt och ha en god organisationsförmåga samt vara motiverad, noggrann, målinriktad och bra på att arbeta i grupp. Eftersom projektet kommer att innefatta kontakt med barn, föräldrar och vårdpersonal är förmåga att kommunicera tillfredsställande på svenska ett krav. Erfarenhet inom barnonkologi, barnradioterapi, vårdvetenskap, och/eller projektarbete är meriterande men inte nödvändigt. Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagnings bestämmelser finner du på: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning.

 

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en meritförteckning, eventuella vetenskapliga publikationer, och ett personligt brev med kort beskrivning av dig själv, dina kunskaper och forskningsintressen samt namn, e-postadress och telefonnummer till två referenspersoner. Bifoga helst även kopior av relevanta examensbevis och kursutdrag. Ansökningarna bedöms enligt behörighetskraven, personlig lämplighet och tidigare erfarenhet av forskning eller projektarbete.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Omgående, tidsbegränsad anställning i enlighet med högskoleförordningen

Anställningens omfattning: 100 % eller 50-75% enligt överenskommelse

Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor Gunn Engvall, e-post: gunn.engvall@kbh.uu.se och Professor Gustaf Ljungman e-post: gustaf.ljungman@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 januari 2019, UFV-PA 2018/4511.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4511
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-13
Sista ansökningsdag 2019-01-28

Return to job vacancies