Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se eller besök oss på www.facebook.com/geouppsalauniversity/.

Enheten för Vindenergi bedriver verksamhet inom undervisning, forskning och samverkansprojekt och fokuserar på planering och projektering av vindenergi samt energiomställning. Verksamheten finns på Campus Gotland och idag omfattar verksamheten ca 20 personer. Utbildningen består av undervisning på campus och distans på både grundläggande och avancerad nivå.

Vi söker nu en universitetsadjunkt för en tidsbegränsad period. Anställningen är placerad vid Campus Gotland, placeringsort VISBY.

Arbetsuppgifter:
Undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar,
kursadministration samt deltagande i utvecklings- och samverkansprojekt. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen som har betydelse för arbetet vid universitetet. Undervisning sker både på avancerad och grundläggande nivå. Undervisningen sker inom vindkraftsprojektering. I tjänsten ingår även att självständigt arbeta i och genomföra projekt. Arbetet i dessa projekt innebär redaktionellt och analytiskt arbete, administration samt att samordna och genomföra externa seminarier, träffar och andra utbildningsinsatser för olika målgrupper.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets
anställningsordning den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt
behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Mycket goda färdigheter i kommunikation i tal och skrift både på svenska och engelska krävs samt att den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Stor vikt läggs på personliga egenskaper så som analytisk förmåga och organisatorisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Ämnesfördjupning:
Vid urval av behöriga sökanden kommer utbildning och erfarenheter som samlat ger en god förståelse av vindenergi och energiomställning att tillmätas stor betydelse.

Pedagogisk skicklighet:
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering.
Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet:
Administrativ skicklighet tillmäts stor vikt. Förmåga att planera, initiera, leda, utföra och utveckla projekt är önskvärt och meriterande för tjänsten. Kommunikativ skicklighet liksom analytisk förmåga är meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ
helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Övrigt:
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2019-12-31.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

  • Stefan Ivanell, enhetschef, tel. 018-471 8360. 

Välkommen med din ansökan senast den 8 april 2019, UFV-PA 2018/4600.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4600
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2019-03-26
Sista ansökningsdag 2019-04-08

Return to job vacancies