Uppsala universitet, institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för teknikvetenskaper är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet och bedriver forskning inom en rad olika teknikämnen. Institutionen har cirka 360 medarbetare och har sin verksamhet vid Ångströmlaboratoriet samt Campus Gotland.

Inom avdelningen för Tillämpad mekanik arbetar vi med forskning i materialmekanik och hållfasthetslära med tillämpningsområden inom bl.a. byggteknik, förpackningsmaterial, biomekanik, energiomvandling, farkost- och flygteknik. Forskningen som bedrivs är ofta multidisciplinär med både experiment och modellering, och spänner från väldigt tillämpade projekt i nära samarbete med industri till ren akademisk grundforskning. En doktorsexamen i ämnet borgar för många spännande framtida möjligheter både i akademi och industri, nationellt som internationellt. 

Projektbeskrivning: Lastbärande biologiska material som trä- och benvävnad är oerhört styva, sega och starka, en kombination som hittills varit ouppnåelig för syntetiskt tillverkade fiberkompositer med liknande enkla polymera byggstenar. Gemensamt för de naturliga biologiska kompositerna är att de är hierarkiskt uppbyggda med återkommande fiberstrukturer i flera längdskalor. Forskningsprojektet är inriktat på att studera hur den biologiska materials uppbyggnad bidrar till deras anmärkningsvärda mekaniska prestanda, dvs. hög styvhet, styrka, skadetålighet och dimensionsstabilitet. Denna förståelse kan i sin tur användas som inspiration för att tillverka nya framtida material. Avancerade experimentella metoder, som t.ex. högupplöst datortomografi, kommer användas för att studera mikrostruktur, deformation och skadebildning under belastning, vilket ligger till grund för numerisk modellering.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper 

Kvalifikationskrav: civilingenjörsexamen med inriktning mot materialteknik, teknisk fysik, maskinteknik eller motsvarande. Vidare krävs en solid grund i hållfasthetslära, matematik och fysik.

Ansökningsförfarande: Ansök via länken nedan. Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete (eller ett utkast därav) och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Kristofer Gamstedt, kristofer.gamstedt@angstrom.uu.se, 018-4713026.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2019, UFV-PA 2018/4654.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4654
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-12-17
Sista ansökningsdag 2019-01-31

Return to job vacancies