Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har fler än 200 anställda och omsätter drygt 200 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.

Särskild ämnesbeskrivning: Kvasikristaller är material som till skillnad från vanliga kristaller saknar periodicitet i tre dimensioner. Deras ovanliga strukturer kan även ge upphov till ovanliga egenskaper som till stor del än är outforskade. Strukturanalys av kvasikristaller gagnas av förekomsten av strukturellt relaterade föreningar; s.k. approximanter, som lokalt har liknande atomär struktur som kvasikristallerna. I takt med att nya kvasikristaller och approximanter upptäcks så finner man även nya egenskaper; nyligen har magnetisk fjärrordning upptäckts bland approximanter och ett av syftena med projektet är att finna även magnetiska kvasikristaller för att slutligen besvara frågan ”finns det unika egenskaper som kan associeras med kvasikristallers säregna strukturer?”. Det övergripande målet för projektet är att syntetisera stora enkristaller av kvasikristaller och approximanter genom högtemperatursyntes från metalliska smältor i syfte att kartlägga sambandet mellan de kristallina strukturerna och fysikaliska egenskaper med fokus på magnetiska egenskaper.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Sökanden förväntas ha god förmåga att planera och genomföra synteser för extraktion av stora (flera mm) enkristaller ur metalliska smältor. Metoderna involverar högtemperatursyntes, samt enkristalldiffraktion och pulverdiffraktion med både röntgenstrålning och neutroner. De magnetiska mätningarna involverar främst magnetisering, susceptibilitet och neutronstudier i syfte att kartlägga magnetiska egenskaper, ordning och fasövergångar. Mätningar kommer att göras i storskaliga synkrotron- och neutronanläggningar och även lokalt på lab. Arbetsuppgifterna kan även innefatta handledning av examensarbetare och doktorander.

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i oorganisk kemi, eller relaterade ämnen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer. Sökanden förväntas ha gedigen erfarenhet av högtemperatursyntes av metalliska legeringar samt strukturbestämning och strukturförfining med både pulver och enkristallmetodik.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av att genom olika diffraktionsmetoder, särskilt neutrondiffraktion, studera den kemiska, strukturella och magnetiska ordningen i komplexa legeringar som approximanter och kvasikristaller är meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-02-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Cesar Pay Gómez, e-mail: cesar.paygomez@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 januari 2019, UFV-PA 2018/4701.

Anställningsform Postdoctoral studies.
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4701
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-10
Sista ansökningsdag 2019-01-23

Return to job vacancies