Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se

Arbetsuppgifter: Doktorandprojektet är inriktat på angiotensinsystemet med fokus på att utvärdera och karakterisera peptidhärmande substanser (peptidomimetika) med avseende på neuropatisk smärta samt inlärning och minne. Forskargruppen fokuserar bland annat på att med hjälp av peptidomimetika blockera effekten av angiotensin II, en peptid som när den binder till sin receptor, AT2-receptorn, bidrar till neuropatisk smärta.

Vidare studeras även en annan peptid i detta system, angiotensin IV, som visats sig ha minnesförstärkande egenskaper genom att hämma ett enzym i hjärnan som heter insulin-reglerad aminopeptidas (IRAP). Denna minnesförstärkande effekt är intressant vid t ex demenssjukdomar men även i samband med drogmissbruk då droger såsom opioider, cannabinoider och anabola steroider, alla verkar kunna inducera en dosberoende effekt på kognitiva funktioner. Inom projektet kommer tekniker för in vivo-studier av neuropatisk smärta samt inlärning och minne, cellodlingstekniker, och olika neurokemiska analysmetoder (tex qPCR, immunocytokemi) att användas.

Kvalifikationer: Lämplig bakgrund är grundexamen från apotekarprogrammet, biomedicinprogrammet, läkarprogrammet, civilingenjör med inriktning kemiteknik (läkemedel), eller annan liknande utbildning (minst 240 hp) innefattande kurser i t. ex. farmakologi, neurobiologi, cellbiologi, fysiologi etc.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning inom läkemedelsutveckling och kognition. Erfarenhet av in vivo-modeller och beteendestudier, cellodling, och/eller metoder för studier av protein- och genuttryck är meriterande. Den sökande ska kunna uttrycka sig väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mathias Hallberg tfn 018-471 4141 e-post Mathias.Hallberg@farmbio.uu.se och Dr Alfhild Grönbladh tfn 018-471 4117 e-post Alfhild.Gronbladh@farmbio.uu.se.

För frågor runt anställningen: administrativ samordnare Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 januari 2019, UFV-PA 2018/4649.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4649
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-12-21
Sista ansökningsdag 2019-01-20

Return to job vacancies