Uppsala universitet, Avdelningen för kvalitetsutveckling

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling svarar för det universitetsgemensamma stödet för kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete av universitetets pedagogiska verksamhet. Vid avdelningen finns även två andra enheter vilka svarar för stöd för karriär och ledning i akademin respektive utvärdering av utbildning och forskning. Avdelningen är en dynamisk, mångvetenskaplig miljö med humanister, samhällsvetare, naturvetare, teknologer, medicinare och farmaceuter.

 Enheten för universitetspedagogik har i uppdrag att:

  • främja pedagogisk utveckling och ledning genom universitetspedagogisk utbildning och utvecklingsarbete,
  • bevaka och synliggöra nationell och internationell utveckling och forskning inom området universitetspedagogik samt initiera verksamhet som föranleds därav.

Arbetsuppgifter: Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för enhetens uppdrag och leder, samordnar och driver arbetet vid enheten tillsammans med dina medarbetare. Du bidrar även till det pedagogiska utvecklingsarbetet i ett vidare perspektiv, vid hela universitetet.

Du ansvarar för strategisk utveckling inom ramen för enhetens uppdrag och bidrar i viss omfattning till den operativa verksamheten. Du har ansvar för enhetens personal och ekonomi och är underställd avdelningschefen. Du ingår också i avdelningens ledningsgrupp och verkar därigenom för hela avdelningen och hela bredden av kvalitetsfrågor avseende utbildning och forskning.

Ditt arbete bygger på omvärldsbevakning och implementering av konsekvenserna av såväl utbildningspolitik som forskning och utvärdering inom det universitetspedagogiska området. Du har täta kontakter med andra avdelningar inom universitetsförvaltningen, liksom med vetenskapsområden/fakulteter och representerar universitetet i nationella och internationella sammanhang och nätverk inom det universitetspedagogiska området. I arbetet ingår också avdelnings- och universitetsövergripande uppgifter såsom arbete med remisser, utredningar och projekt. Detta är en nulägesbeskrivning, men enhetens uppdrag förändras kontinuerligt och därmed också enhetschefens roll och arbetsuppgifter.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen. Du har mycket god kännedom om högskoleutbildningens organisation, struktur och förutsättningar och god kunskap om och erfarenhet av arbete vid en pedagogisk utvecklingsenhet/motsvarande. Du har erfarenhet av undervisning på grundnivå, avancerad nivå, och/eller forskarnivå samt minst tio veckors högskolepedagogisk utbildning/motsvarande. Du har också erfarenhet av arbetsledning och att arbeta med personal- och ekonomifrågor såsom arbetsfördelning och kompetensutveckling respektive budget och uppföljning. Du har dokumenterad erfarenhet av att ha bedrivit utvecklingsarbete av verksamhet, såväl självständigt som i grupp.  

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet såsom god förmåga att driva frågor och åstadkomma resultat. Du är strategisk, utvecklingsinriktad och har mycket god organisations-, samarbets- och problemlösningsförmåga. Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Du har stor personlig mognad och gott omdöme. Som ledare skapar du genom beslut och tillit till dina medarbetares kompetens och engagemang goda förutsättningar för dem att genomföra sina arbetsuppgifter och utvecklas i sin yrkesroll. Du har även god förmåga att skapa och upprätthålla kontakter med resten av avdelningen och andra delar av universitetets verksamhet. Du har en vilja att lära nytt och är nyfiken på andra ämnestraditioner och perspektiv än dina egna.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av universitetspedagogiskt arbete i ledande ställning inom högskolesektorn. Egen pedagogisk, högskolepedagogisk och/eller ämnesdidaktisk forskning, och/eller erfarenhet av andra former av systematisk undersökning inom området. Lärarutbildning eller annan pedagogisk utbildning på högskolenivå. Erfarenhet av studier och/eller arbete utomlands. Etablerade kontakter inom fältet, såväl internt inom universitetet som nationellt och internationellt är också meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Åsa Kettis, tel. 018-471 7858, e-post asa.kettis@uadm.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 28 maj 2018, UFV-PA 2018/1346.

Anställningsform Contrat de durée indéterminée
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1346
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-26
Sista ansökningsdag 2018-05-28

Retour aux postes vacants