Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

 Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet forskar, undervisar och samverkar med samhället i frågor som rör utveckling, tillverkning och användning av läkemedel. Institutionen bedriver internationellt etablerad forskning inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering. Institutionen är placerad på Campus BMC, ett tvärvetenskapliga forsknings- och undervisningscentrum vid Uppsala universitet. Institutionens forskning bedrivs vid fem forskargrupper, information om gruppernas forskningsprofil finns på webbplatsen www.farmfak.uu.se/farm/

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är också det akademiska navet för ett nyligen etablerat samverkansprojekt mellan akademi och näringsliv inom livsvetenskaperna (Life Science). Samarbetsprojektet, benämnt the Swedish Drug Delivery Forum (SDDF), har tio industriella samarbetspartners och har omfattande finansiering av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Syftet med forumet är att etablera världsledande forskning inom området läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering (Drug Delivery). Forumets forskningsprogram utgår från tre vetenskapliga plattformar benämnda efter administreringsvägar, nämligen parenteralt, oralt och pulmonärt. Inom dessa prioriterade områden förväntas resultat i form av förbättrad läkemedelsbehandling med avseende på klinisk effekt och patientsäkerhet. Forumet kommer också att leda till förbättrad kompetensförsörjning inom läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering och på så sätt stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv inom livsvetenskaperna. Forumets forskningsprogram är under uppbyggnad och SDDF söker nu ivrigt efter begåvade och motiverade medarbetare som hjälper oss att bygga en blomstrande forsknings- och innovationsmiljö och ett starkt forskningsprogram.

Uppsala universitet meddelar härmed att en doktorandanställning inom Swedish Drug Delivery Forums forskningsprogram är öppen för ansökningar inom följande projekt:

Nya in-vitro modeller för subkutan administrering av läkemedel: I det här projektet kommer vi utveckla och utvärdera nya in vitro metoder för att modellera beteendet hos subkutant administrerade läkemedelsprodukter. Syftet är att underlätta innovation och utveckling av läkemedelsprodukter med hög biotillgänglighet av den aktiva substansen och liten variation mellan patienter. Genom att konstruera en fysiologiskt relevant modell av den extracellulära matrisen kommer vi efterlikna in vitro hur olika beredningsformer beter sig efter att ha injicerats under huden i människa, inklusive hur fort den aktiva substansen frisätts och absorberas via blod- och lymfkärl. Vi kommer att använda en kombination av avancerade analytiska och avbildande tekniker och farmakokinetiska metoder för att avgöra vilka faktorer som påverkar transporten av läkemedelsprodukten i den subkutana miljön och absorptionen av den aktiva substansen.

Krav för anställning: För att vara berättigad till anställning som doktorand krävs kvalifikationer i för projektet relevant område, såsom farmaci, kemiteknik, kemi eller fysik, samt behärskar engelska väl i tal och skrift. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Kommittén för utbildning på forskarnivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci antar formellt doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet. För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökan skall innehålla ett brev i vilket den sökande beskriver sig själv, motiverar varför hon eller han sökt tjänsten, uppger sina kvalifikationer samt anger forskningsintressen och framtidsplaner. Ansökan måste innehålla en meritförteckning (CV) inkluderande namn och kontaktuppgifter för minst två referenser, kopior av åberopade betyg samt kopior på ditt examensarbete och andra dokument du önskar åberopa.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Göran Frenning, goran.frenning@farmaci.uu.se (allmänna frågor om SDDF mm)
Professor Per Hansson, Per.Hansson@farmaci.uu.se (projektspecifika frågor)

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2018, UFV-PA 2018/2117.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2117
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-04
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Retour aux postes vacants