Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter lser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Arbetsuppgifter/projektbeskrivning: Det har blivit oerhört viktigt för dagens samhälle och industri att säkerställa kvaliteten av datorernas programvara, speciellt genom att hitta metoder och bygga verktyg som kan reducera sannolikheten att program innehåller buggar. Målet med doktorandtjänsten är att förbättra eller ersätta klassiska metoder inom programanalys med hjälp av maskininlärning och djupinlärning. Metoder som kan betraktas är “model checking”, dvs algoritmer som kan bevisa automatiskt att ett program är felfri, och “defect prediction”, dvs tekniker som kan uppskatta sannolikheten att programdelar innehåller buggar. Forskningen motiveras av de stora framstegen inom maskininlärning, som numera möjliggör tillämpningen
även inom områden såsom formella metoder och systemutveckling.

Beskrivning av projekt: Forskningen kommer att ske inom ramen för ett samarbete mellan Uppsala Universitet och Microsoft Research Cambridge. Doktoranden kommer att ha möjlighet att samarbeta med flera världsledande grupper på båda forskningsinstitut: Inbyggda System och Algoritmisk Programverifiering på Uppsala Universitet, och grupperna “Confidential Computing” och “Machine Intelligence & Perception” på Microsoft Research. Doktorandtjänsten finansieras delvis av ett Microsoft Research stipendium, och innehåller förmåner såsom sommarskolor hos Microsoft Research Cambridge.

Microsoft Research är en av de största och mest respekterade forskningsorganisationer inom mjukvara. Microsoft Research Cambridge skapades i juli 1997, och har idag fler än 130 forskare, huvudsakligen från Europeiska länder. Mer information.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha en masterexamen inom datavetenskap eller
närliggande, för ämnet relevanta, områden. Goda programmeringskunskaper och expertis inom ämnen såsom maskininlärning, formella metoder, och kompilatorteknik krävs. Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Anställningen är upp till fem år och omfattar institutionstjänstgöring på en nivå av högst 20% (vanligtvis undervisning) samt kursstudier. Du förväntas kunna undervisa på svenska eller engelska.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla en beskrivning (max 3 sidor) av forskningsintressen och relevanta kvalifikationer för anställningen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av examensarbetet (åtminstone ett utkast), kopia på alla publikationer och beskrivning av kandidatens specifika bidrag, samt ev. andra relevanta dokument.
Dessutom ska sökanden tillhandahålla max. 3 rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Ansökningar kan endast accepteras via webbgränssnittet nedan (och inte via e-post). Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Philipp Rümmer, philipp.ruemmer@it.uu.se, and Dr. Marc Brockschmidt, mabrocks@microsoft.com.

Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2018, UFV-PA 2018/2679.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2679
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-07-03
Sista ansökningsdag 2018-08-31

Retour aux postes vacants