Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Global hälsa och migration har sitt ursprung i internationell hälsa, ett område med stark förankring i kvinno- och mödrahälsovård. Institutionen för kvinnors- och barns hälsa via IMCH – International Maternal and Child Health – är en ledande nationell enhet och ett starkt varumärke internationellt både avseende forskning och utbildning inom global hälsa och migration. Forskargruppen i internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration huvudområden är förankrad i de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030). Detta inkluderar interdisciplinär och flervetenskapliga studier av sexuell- och reproduktiv hälsa i ett globalt- och migrationsrelaterat perspektiv, samt i relation till samhälleliga och kulturella värderingar, med både medicinska och samhällsvetenskapliga forskningsansatser för att utforska komplexiteten av reproduktiv ohälsa och rättigheter.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utgångspunkten för projektet är de globala värdeundersökningar som WVS regelbundet utför. Flera frågor i enkäten kan kopplas till synen på sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR), t ex sex före äktenskap och abort. Sverige är ett mångkulturellt land där många invandrare kommer från Mellanöstern med kulturvärden i skarp kontrast till de svenska liberala värderingarna. Projektet ämnar undersöka skillnaderna i kulturella värden mellan migranter och vårdpersonal, före och efter arbetsmarknadsåtgärder och förändringen över tid samt utveckla verktyg för att lösa och förebygga värdekonflikter inom vården. Projektet bedrivs i samarbete mellan forskare inom reproduktiv hälsa, antropologi, socialt arbete och normforskning.

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och administrativt arbete kan förekomma (max 20%) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav: Vi söker en person med minst magisterexamen i global hälsa som har erfarenhet av arbete med verksamhetsnära forskning samt dokumenterad administrativ förmåga. Projektet kräver goda kunskaper i både svenska, engelska samt gärna språkkunskap i arabiska. Dessutom är det en merit att den anställde har viss erfarenhet av olika statistiska analysmetoder.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildningen. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information om behörighetskrav, utbildning på forskarutbildningsnivå och antagningsbestämmelser finner du på: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
professor Birgitta Essén, birgitta.essen@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2018, UFV-PA 2018/393.

Anställningsform Tijdelijk dienstverband langer dan 6 maanden
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/393
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-07
Sista ansökningsdag 2018-02-20

Terug naar vacatures