Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 110 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 135 miljoner. IKV tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet och bedriver undervisning på grund, avancerad och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid UU och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset

IKV söker nu en universitetsadjunkt i vårdvetenskap, kombinerad med befattning som specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård. Anställningen avser heltid varav 50% utgörs av klinisk tjänstgöring vid Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA).

Arbetsuppgifter:
Undervisning och administration vid specialistsjuksköterskeprogrammet, främst med inriktning mot anestesisjukvård. Arbete vid institutionens övriga sjuksköterskeutbildningar kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. I en adjunkts arbetsuppgifter ingår även egen forskning/kompetensutveckling om minst 10%.

Kvalifikationskrav:

För denna anställning krävs att du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård samt att du har flerårig klinisk erfarenhet inom området. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Vi fäster därför stor vikt vid personlig lämplighet. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Anställningen kombineras med klinisk tjänstgöring, det är därför ett krav att sökande har aktuell erfarenhet av arbete på vårdavdelning, företrädesvis inom anestesisjukvård.

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion i högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av erfarenhet, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Erfarenhet av kursansvar och undervisning på kurser inom ovan nämnda ämnesområden är meriterande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 12.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas

Anställningens omfattning: 100 

Upplysningar om anställningen lämnas av Camilla Fröjd
För anställningsfrågor
Higran Saghir 018-611 4927, Karin Johansson 018-611 3103

Välkommen med din ansökan senast den 30:e juni 2018, UFV-PA 2018/1265 .

Anställningsform Vast dienstverband
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1265
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-05-09
Sista ansökningsdag 2018-06-30

Terug naar vacatures