Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.

Forskningsområde
Forskningen vid Institutionen för läkemedelskemi spänner över ett brett ämnesområde. Inom forskargruppen analytisk vetenskap är forskningen inriktad på separationsvetenskap och masspektrometri med det övergripande målet att genom ökad kunskap skapa snabbare och mer selektiva analysmetoder för läkemedel och läkemedelsbesläktade ämnen. De tekniker som framförallt används i projekten är LC-MS/MS och SFC-MS/MS. Mer information om forskningen finns på http://www.ilk.uu.se/forskning/afk/

Beskrivning
Det aktuella forskningsprojektet är främst inriktat på studier av läkemedel och andra farmakologiskt aktiva ämnen i miljön. En viktig del av arbetet kommer att innefatta utveckling och optimering av känsliga och selektiva analysmetoder baserade på kromatografiska tekniker kopplade till masspektrometri. Tillämpningar av utvecklade metoder för bestämning av läkemedel och deras nedbrytningsprodukter i komplexa provmaterial kommer även att vara en väsentlig del av projektet. De prover som analyseras är komplexa och olika matematiska modeller för datahantering kommer att tillämpas.

Arbetsuppgifter
Huvudsysselsättningen som doktorand är egen utbildning på forskarnivå. Institutionstjänstgöring (20 %) ingår i tjänsten vilket innebär laborationsundervisning och seminariehandledning och även en mindre del administrativt arbete. Under den senare delen av utbildningen kan även föreläsningar för studenter på grundnivå ingå. Vi förutsätter att du tycker att en god pedagogik är viktig både i din egen och i andras undervisning. En pedagogisk kurs för universitetslärare kommer att ingå i din doktorandutbildning.

Kvalifikationer
Vi söker en apotekare/naturvetare/civilingenjör eller motsvarande med goda kunskaper i analytisk kemi. Du ska ha genomfört ett examensarbete omfattande minst 30 hp inom analytisk farmaceutisk kemi/analytisk kemi. Erfarenhet av arbete med olika analytiska separationsmetoder (t.ex. LC, SFC, GC), provupparbetning och masspektrometri, hantering av matematiska modeller, liksom medverkan i forskningsprojekt är meriterande. Det är även viktigt att du har kunskaper i läkemedelskemi/läkemedelsmetabolism, eftersom en grundläggande förståelse av kemiska och metabola transformationer av läkemedel kommer att vara nödvändigt i föreliggande projekt.

Du är ansvarstagande, noggrann och har förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp. Vi lägger stor vikt vid att du kan utrycka dig väl i såväl tal som i skrift på både svenska och engelska. För att trivas som doktorand så tror vi också att du behöver tycka att det är roligt att söka efter nya lösningar på de forskningsproblem du kommer att ställas inför. Eftersom forskningsprojekt ibland kan gå ganska långsamt framåt så bör du även vara uthållig och utrustad med tålamod

Ansökan
Ansökan ska inkludera ett CV, kopior av examensbevis och betyg, kopia av magisteruppsats (eller ett utkast av denna), eventuella vetenskapliga artiklar, kontaktinformation till två personliga referenser samt en kort beskrivning (max 100 ord) av dig, dina tidigare erfarenheter och varför du söker samt vilka målsättningar du har med din doktorandutbildning. Ett eller flera rekommendationsbrev kan också bifogas ansökan.

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, uppfyllande av de egenskaper som beskrivs i annonsen, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom detta eller närliggande område, tillräckliga kunskaper i svenska och engelska, samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledarna i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens forskarutbildningskommitté antar doktoranden.

Villkor
Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Därutöver kommer 20% institutionstjänstgöring (undervisning samt ansvar för drift och underhåll av kemisk instrumentering) vilket ger en sammanlagd utbildningstid på 5 år. Information om utbildningen på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt i samt i universitetets mål och regler http://regler.uu.se. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av 
Mikael Hedeland, e-post mikael.hedeland@ilk.uu.se samt Torbjörn Arvidsson, e-post torbjorn.arvidsson@ilk.uu.se

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt Anders Karlén, e-post anders.karlen@ilk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2018, UFV-PA 2018/291.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/291
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-01-25
Sista ansökningsdag 2018-02-16

Tilbake til ledige stillinger