Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för lingvistik och filologi bedrivs forskning och undervisning i ca 20 olika språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten täcker många av de stora språken och kulturerna i Mellanöstern, därtill indologi, swahili, kinesiska/sinologi och klassiska språk. Dessutom innefattar institutionen ämnena lingvistik och datorlingvistik.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser undervisning på grundnivå och avancerad nivå i iranska språk, särskilt kurdiska. Även undervisning i andra iranska språk kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursadministration, kursutveckling, samt forskning. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet skall anses föreligga är genomgången för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor eller motsvarande kunskaper.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.

Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas innehavaren kunna detta inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Den vetenskapliga meriteringen skall framför allt ligga inom kurdisk lingvistik och/eller litteraturvetenskap. Forskning och undervisning inom andra iranska språk och jämförande iransk filologi är meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet skall i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande.

Vid bedömning av pedagogiska skickligheten skall i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten skall i huvudsak avse grundnivå och vara väldokumenterad. Erfarenhet av kursutveckling och undervisning på distanskurser är meriterande. Även omfattning, såväl bredd som djup, skall tillmätas betydelse. Vidare skall förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningens tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbete på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar, liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

När universitet skall anställa nya lärare skall de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder den sökande använder.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan på svenska eller engelska skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem. Vid denna rekrytering ser vi helst att du ansöker på engelska.

Ansökan ska omfatta:

  • Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av vetenskapliga meriter
  • Publikationsförteckning
  • Redovisning av övriga meriter
  • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas. En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.

Eventuella åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i två exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/73.

För ytterligare information: se universitetets anställningsordning och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan via länken

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-08-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 50%

Placering: Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Carina Jahani, e-post Carina.Jahani@lingfil.uu.se, tel 018-471 7869 eller institutionens prefekt Béata Megysei, e-post Beata.Megyesi@lingfil.uu.se, tel 018- 471 7860.

Välkommen med din ansökan senast den 2018-04-06, UFV-PA 2018/73.

Anställningsform PERMANENT_POSITION
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/73
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-02-26
Sista ansökningsdag 2018-04-06

Tilbake til ledige stillinger