Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi har ca 360 anställda och med en omsättning på ca 350 Mkr. Institutionen har 11 avdelningar med en gemensam administration och är en av de största institutionerna vid Uppsala universitet med världsledande internationell forskning inom fysik och astronomi.

En av de stora utmaningarna inom modern fysik rör den starka kraften och hur den sammanbinder de fundamentala byggstenarna, kvarkar och gluoner, till hadroner. Neutroner och protoner, som utgör större delen av den synliga massan i universum, är exempel på hadroner. Hadronfysiken är ett brett och spännande forskningsfält där man undersöker den starka kraften i detalj.

Hadronfysikgruppen vid Uppsala Universitet är främst engagerad i forskning vid internationella anläggningar i Italien (KLOE-2, Frascati), Kina (BESIII, Peking) samt Tyskland (det framtida PANDA vid FAIR). Samtliga experiment samlar data med hjälp av avancerade detektorer som registrerar såväl laddade partiklar som högenergetiska fotoner. Vin intresserar oss särskilt för hyperoner, dvs trekvarksystem som liknar protoner men där en eller flera av de lätta kvarkarna har bytts ut mot en eller flera tyngre kvarkar, till exempel särkvarkar. Vid BES III finns unika möjligheter att utforska hyperoners elektromagnetiska struktur,  som parametriseras genom så kallade formfaktorer. Genom att studera hyperoners polarisation kan vi för första gången få tillgång till ny information om den inre strukturen. Mer information om gruppens aktiviteter och experimenten finns på hemsidan http://www.physics.uu.se/forskning/karnfysik/ .

Vi söker en doktorand som skall studera hyperoners elektromagnetiska struktur vid BESIII. I arbetsuppgifterna ingår datainsamling, simuleringar och data-analys. Tilltänkta kandidater skall vara beredda att tillbringa tid utomlands i samband med datainsamling och möten.

Kvalifikationer: Den sökande ska ha avslutad grundutbildning i fysik (masters el motsv.), gärna med inriktning mot subatomär fysik. Grundläggande kunskaper i programmering är en förutsättning. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp är önskvärd.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan skall innehålla: CV, kopior av relevanta betyg och examina, dokumentation av tidigare forskningsrelaterat. Vid ansökningstillfället behöver examen inte vara avslutad men väl vid tillträdet. Bifoga gärna referenser.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Inom denna kategori är flertalet anställda män varför vi gärna ser kvinnor som sökande till anställningen.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Karin Schönning (karin.schonning@physics.uu.se) eller Tord Johansson (tord.johansson@physics.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2017, UFV-PA 2017/951.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/951
Facklig företrädare
  • Marie Ols, TCO/ST, 018-471 2459
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Stefan Djurström, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-03-16
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb