Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning inom läkemedelsformulering, biofarmaci, galenisk farmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, utvärdering av läkemedelsanvändning samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

Projekt
Nya metoder för att utforska läkemedelsinteraktioner under omstrukturering av lipidbaserade nanopartiklar

Doktorandprojektet är knutet till forskargruppen Biofarmaci, vars forskning huvudsakligen syftar till att förbättra kunskapen om hur man på nya sätt kan utveckla nya farmacevtiska formuleringar för läkemedes produkter och ytterligare effektivisera och säkerhetsställa läkemedelsbehandling av svåra sjukdomar. Gruppens verksamhet är tvärvetenskaplig, med forskning i gränsområdet mellan läkemedelsformulering, in vivo utvärdering och klinisk relevans (translationell forksning). Biofarmacigrupppen jobbar med mekanistisk förståelse och utveckling av nya formuleringar för parenteral och lokal läkemedelsadministrering vid behandling av olika tumörsjukdomar. Biofarmacigruppen har ett starkt fokus på att öka tillförselhastigheten (dvs drug delivery) av ett eller flera aktiv(a) läkemedel till tumörer och i dess mikromiljö. Levercancer är en sjukdom där biofarmacigrupppen samarbetar med flera kliniska grupperingar. I en nyligen avslutad och publicerad klinisk studie med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Karolinska sjukhuset i Huddinge testades och utvärderas två idag registrerade parenterala doxorubicin baserade produkter på ett unikt sätt i patienter.  Det övergripande och långsiktiga målet med detta nya projekt är att utveckla nya farmacevtiska formuleringar av cancerläkemdel som förbättrar effekten och samtidigt väsentligt minskar biverkningar och därmed öka livskvalité.  

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att arbeta inom projektet Formulerings principer för injecerbara depåformuleringar för behandling av avancerad lever cancer: betydelsen av målinriktad terapi (Emerging pharmaceutical strategies in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma: the role of targeted drug delivery). Huvudsyftet med projektet är att institutionens olika farmacevtiska och kemiska kompetenser samverkar och driver en utveckling av injicerbar avancerad beredningsformer i ett nära samarbete med kliniker (radiologer-oncologer). Mer specifikt kommer projektet att innefatta: i) baserat på kemiskt-fysikaliskt principer utveckla nya injicerbara formuleringar; ii) fysikalisk karakterisering av formuleringar i olika in vitro metoder och material karaktäriseringsmetoder; iii) in vitro-in vivo korrelationsstudier för injicerbara formuleringar baserade ppå prekliniska studier; och iv) modelling och simulering av frisättning, tumör disposition (inklusive vävnads målstyring), farmakokinetik och tumöreffekt . Metodologiskt kommer projektet bl a utnyttja cellbaserade metoder, lipolysstudier, HPLC (UV och MS/MS), sSAXS, Raman spektroskopi samt teoretiska simulerings-beräkningsverktyg (Python, PK-SIM (Bayer) etc). Arbetet med analysutrustning med hög känslighet sker i samverkan med svenska veterinär anstalt (SVA), Uppsala. Vi förväntar oss att projektet leder till förbättringar och ökad kunskap om hur injicerbara cytostatika formulering ska utvecklas.

Kvalifikationer
Vi söker starkt motiverade kandidater och lämplig bakgrund är utbildning inom analytisk kemi, fysikalisk kemi, galenisk farmaci och biofarmaci. Tidigare erfarenheter (teoretiska och praktiska) inom dessa områden är meriterande liksom tidigare erfarenhet av industriell läkemedelsutveckling. Vi eftersöker speciellt ett stort intresse av att jobba med farmacevtisk formulering och förutsätter ett starkt intresse av kemi. God förmåga att uttrycka sig väl på engelska i tal och skrift är ett krav. Graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande för anställningen.

Ansökningshandlingar ska omfatta ett beskrivande brev om dig själv, dina kvalifikationer och dina forskningsintressen. Ansökan ska innehålla ett CV, kopior på betyg/examina, kopia på examensarbete, kontaktinformation till minst två referenser och möjligtvis även tidigare publikationer.

Information om utbildning på forskarnivå, inklusive behörighetskrav och intagningsbestämmelser, finns på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Urval av sökande görs av handledare i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Doktoranden antas formellt av Kommittén för utbildning på forskarnivå och löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå som omfattar 4 år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-10-01.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Hans Lennernäs, tel 018-471 4317, e-post hans.lennernas@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 2017-07-15, UFV-PA 2017/1132. 

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/1132
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-03-30
Sista ansökningsdag 2017-07-15

Tillbaka till lediga jobb