Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

En fyraårig doktorandtjänst i Meteorologi med inriktning mot studier av processer som påverkar utbytet av kol, värme, energi vid havsytan är ledig vid Institutionen för geovetenskaper, programmet för Luft-, vatten och landskapslära.

Projektbeskrivning: Syftet med det aktuella projektet är att undersöka utbytet av kol (främst koldioxid men även metan), energi och vattenånga mellan hav och ovanliggande atmosfär och de processer som påverkar detta utbyte. Det finns stora luckor i kunskapen om hur utbytet mellan hav och atmosför av koldioxid och andra parametrar ska beskrivas och implementeras i klimatmodeller. Projektet syftar till att använda befintliga och nya mätdata rörande dessa utbytesprocesser, samt att även studera hur utbytet påverkas av koldioxidvariationer i vattnet (horisontella och vertikala) samt andra parametrar såsom blandningdjup och stabilitet. Projektet kommer att vara kopplat till ICOS-stationen Östergarnsholm (http://www.icos-sweden.se/station_ostergarnsholm.html) och BONUS projektet INTEGRAL (Integrated carboN and TracE Gas monitoRing for the bALtic sea).

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha naturvetenskaplig akademisk examen med inriktning mot meteorologi eller motsvarande. Annan teknisk eller naturvetenskaplig examen tillsammans kan även beaktas, särskilt inom oceanografi eller marin kemi. Kunskaper inom matematik och fysik är ett krav samt grundläggande datorvana. I tjänsten kommer det att ingå fältarbete vid vår marina mätstation (Östergarnsholm). Tidigare erfarenhet av meteorologiskt fältarbete, liksom programmering och kunskap om numeriska metoder är meriterande. Den sökande måste vara beredd på att bedriva fältarbete under krävande förhållanden.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sina forskningsintressen, CV, bestyrkta kopior av examensbevis och betyg och kontaktdetaljer till referenspersoner. Examensarbete och rekommendationsbrev kan också bifogas om de finns tillgängliga.

Anställningen: Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7§§ samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-09-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-08-31. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Anna Rutgersson, tel. 018-471 2523, e-post Anna.Rutgersson@met.uu.se, eller Marcus Wallin, tel. 018-471 71 94, e-post marcus.wallin@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni, 2017, UFV-PA 2017/1389. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/1389
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Marie Ols, TCO/ST, 018-471 2459
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2017-04-13
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb