Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Campus Gotland

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har cirka 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket, men även våra nordiska grannspråk studeras. Både äldre och yngre språkskeden utforskas och den teoretiska och metodiska omfattningen är vid. Vid Campus Gotland bedriver institutionen undervisning i svenska och svenska som andraspråk på förberedande och grundläggande nivå. Institutionen ansvarar även för Språkverkstaden som erbjuder handledning för alla studenter i skriftlig och muntlig framställning. 

Arbetsuppgifter
Handledning och föreläsningar i muntlig och skriftlig framställning i Språkverkstaden samt undervisning i svenska som andraspråk på förberedande och grundläggande nivå. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, handledning samt examination I arbetet ingår också deltagande i planering av aktuella kurser, viss kursutveckling samt administration i samband med undervisningen. I arbetsuppgifterna ingår även handledning och föreläsningar i Språkverkstaden. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt har visat pedagogisk skicklighet. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. För denna anställning krävs akademiska studier om minst 60 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande kompetens vunnen på annat sätt samt dokumenterad förmåga att undervisa, handleda och föreläsa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval av behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning är viktig. Vidare ska förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Meriterande
Undervisningen kommer att vara på flera olika nivåer och därför är en bred kompetens inom ämnet svenska som andraspråk samt dokumenterad erfarenhet av akademisk undervisning meriterande. Likaså är akademiska studier i engelska samt doktorsexamen inom svenska som andraspråk/svenska språket eller motsvarande starkt meriterande.

Tjänstgöring
Campus Gotland. Tjänstgöring i Uppsala kan förekomma. Tjänstgöring på kvällstid kan förekomma.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 18-06-30 , med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande prefekt David Håkansson, 018-471 6393, David.Hakansson@nordiska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 juni 2017, UFV-PA 2017/1819.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-07-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/1819
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-13
Sista ansökningsdag 2017-06-28

Tillbaka till lediga jobb