Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Beskrivning
Institutionen för nordiska språk har cirka 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket, men även våra nordiska grannspråk studeras. Både äldre och yngre språkskeden utforskas och den teoretiska och metodiska omfattningen är vid.

Arbetsuppgifter
Undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, forskning, administrativa uppgifter och uppgifter som innebär samverkan med det omgivande samhället. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, har genomgått relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, och som har visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Förmåga att undervisa på svenska, danska eller norska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning ska sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer mycket stor vikt att fästas vid forskningsmeriter inom modernt svenskt språkbruk. Stor vikt kommer även att fästas vid erfarenheter av samverkansprojekt liksom delaktighet i uppbyggnaden av forskningssamarbeten och forskningsmiljöer. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av arbete med kursutveckling samt vid dokumenterad erfarenhet av akademiskt ledarskap såsom kursföreståndare, programsamordnare eller studierektor.Vid urval bland behöriga sökande kommer lika vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

 Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Ett allmänt behörighetskrav är att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga både inom och utanför institutionen.

Övrigt
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att skanna skickas till Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/1818.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 170701 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (12 månader) med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt Björn Melander 018-471 6881, Bjorn.melander@nordiska.uu.se eller stf. prefekt David Håkansson 018-471 6391, david.hakansson@nordiska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 29 juni 2017, UFV-PA 2017/1818.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på:
https://mp.uu.se/web/info/stod/hr-guide/anstalla/larare/anstallningsordning

Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning finns på:
https://mp.uu.se/web/info/anstallning/befordran/humsam/sprakvet 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-07-01
Löneform fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/1818
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-06-29

Tillbaka till lediga jobb