Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområdet: Forskning och undervisning i ämnet fysioterapi vid Uppsala Universitet karaktäriseras av två teman: fysisk aktivitet och hälsa samt beteendemedicin, vilket i vid bemärkelse omfattar hälsopromotion, sekundärpreventiva insatser och rehabilitering för olika patientgrupper med såväl akuta som långvariga sjukdomstillstånd samt integrering av teorier och metoder för hälsorelaterad beteendeförändring.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration samt undervisning och handledning på grund, avancerad och forskarnivå. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Klinisk tjänstgöring: Klinisk tjänstgöring sker inom verksamhetsområdet paramedicin. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva specialiserad och evidensbaserad vård inom det egna specialistområdet samt stödja och stimulera kollegor till kliniskt utvecklingsarbete och övrigt som arbetsgivaren kan ge i uppdrag. För uppdraget krävs klinisk kompetens inom rehabilitering och stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samt god samarbets-och organisationsförmåga. Hit räknas även en god självkännedom och stresstålighet samt en god förmåga att arbeta i team.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter avseende de två huvudteman som utmärker fysioterapiämnet och Fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet: fysisk aktivitet och hälsa samt integrering av teorier och metoder för hälsorelaterad beteendeförändring.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet och självständighet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla fysioterapeutisk forskning tillmätas särskild betydelse, liksom en förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning. Därtill kommer visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Särskild vikt kommer att läggas vid klinisk kompetens inkluderande fysioterapeutiskt patientarbete. Administrativ skicklighet och erfarenhet av ledningsuppdrag är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklings­arbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci återfinns på vetenskapsområdes hemsida. Regler och riktlinjer för sammanställning av meriter vid rekrytering av lärare, fastställd av fakultetsnämnden för medicin och farmaci finns på vetenskapsområdets hemsida.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Pernilla Åsenlöf. Telefon: 018-471 4768, pernilla.asenlof@neuro.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 augusti 2017, UFV-PA 2017/1995 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/1995
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-08-21

Tillbaka till lediga jobb