Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för Kemi – Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har drygt 300 verksamma personer varav 195 är anställda och resten utgörs av gästforskare och studenter som gör forskningsuppgifter på masternivå.

Forskningsområde: Högtemperatur syntes, Strukturanalys med diffraktion, Komplexa Legeringar, Kvasikristaller och Approximanter, Magnetiska egenskaper. Doktoranden kommer att ingå i forskningsprogrammet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström. Läs mer här.

Arbetsuppgifter: Kvasikristaller är material som till skillnad från vanliga kristaller saknar periodicitet i tre dimensioner. Deras ovanliga strukturer ger även upphov till ovanliga egenskaper som till stor del än är outforskade. Strukturanalys av kvasikristaller gagnas av förekomsten av strukturellt relaterade föreningar; s.k. approximanter, som lokalt har liknande atomär struktur som kvasikristallerna. Kvasikristaller har ofta intressanta egenskaper; såsom låg termisk och elektrisk ledningsförmåga, låg ytfriktion och hög hårdhet. I takt med att nya kvasikristaller och approximanter upptäcks så finner man även nya egenskaper; nyligen har magnetisk fjärrordning för första gången upptäckts bland approximanter. Det övergripande målet för projektet är att framställa komplexa metalliska legeringar och att kartlägga sambandet mellan deras kristallina strukturer och specifika egenskaper. Doktoranden kommer att syntetisera och genom olika diffraktionsmetoder studera den kemiska och strukturella ordningen på enhetscellnivå i komplexa legeringar som bl.a. approximanter och kvasikristaller. Metoderna involverar både enkristalldiffraktion och pulverdiffraktion med både röntgenstrålning och neutroner. De magnetiska mätningar som kommer att göras involverar främst magnetisering, susceptibilitetsmätningar och neutronstudier i syfte att kartlägga magnetiska egenskaper, ordning och fasövergångar. Mätningar kommer att göras i storskaliga synkrotron- och neutronanläggningar och även lokalt på lab.

Projektet kommer till en del att utföras i samarbete med andra forskargrupper, vid Uppsala universitet och utomlands.

Representativa publikationer är:

G. H. Gebresenbut, M. S. Andersson, P. Nordblad, M. Sahlberg, C. Pay Gomez, Inorganic Chemistry 55 (2016) 2001.

H. Takakura, C. Pay Gómez, A. Yamamoto, M. de Boissieu, A.P. Tsai, Nature Materials 6 (2007) 58.

G. Gebresenbut, M. S. Andersson, P. Beran, P. Manuel, P. Nordblad, M. Sahlberg, C. Pay Gómez, Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal 26 (2014) 322202.

Kvalifikationskrav: Vi söker dig som har en master-, magister- eller civilingenjörsexamen i kemi med god erfarenhet av syntetisk oorganisk kemi, samt ett intresse för kristallina strukturer och magnetiska egenskaper. Tidigare erfarenheter av diffraktionsmetoder är meriterande. Du är innovativ och beredd att tänja de traditionella ämnesgränserna i forskningen.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska omfatta ett beskrivande brev om dig själv, dina kvalifikationer och dina forskningsintressen. Ansökan ska även innehålla ditt CV, kopior på betyg/examina, kontaktinformation till minst två referenser, kopia på examensarbete (eller utkast) och eventuella tidigare publikationer.

Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt fyra års studier på heltid. Därutöver kan institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, komma att ingå upp till 20 %. Mer information om forskarutbildning finns här.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-08-01 eller enligt överenskommelse

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Doc. Cesar Pay Gómez, e-post: cesar.paygomez@kemi.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 22 juni 2017, UFV-PA 2017/2006.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-08-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2006
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-06-22

Tillbaka till lediga jobb