Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Doktorandtjänsten är kopplad till Centrum för naturkatastroflära (CNDS) som är ett nationellt centrum för naturkatastrofer, i de fall allvarliga naturhändelser möter samhällets sårbarhet. Forskningen som utförs vid CNDS syftar till att förbättra förmågan att förebygga och hantera risker i samhället genom att öka medvetenheten om dynamiken och följderna av allvarliga naturliga händelser. CNDS samlar forskare från samhälls-, ingenjörs- och geovetenskap från Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet (www.cnds.se). Du kommer som doktorand att vara del av CNDS och kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt program med unga forskare från ingenjörs-, geo- och samhällsvetenskap.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktorandplats i Miljöanalys med fokus på samhällseffekter av torka och översvämningar. Doktorandtjänsten kommer att vara placerad vid institutionen för geovetenskaper, programmet för Luft-, vatten och landskapslära.

Doktorandprojektet kommer att analysera de rumsliga och tidsmässiga förhållandena mellan hydrologiska extremer (torka och översvämningar) och samhällen i förändring med fokus på migration och konflikter. Projektet kommer mer specifikt att analysera och jämföra olika globala ”hotspots”, det vill säga studera att antal kopplade miljö- och mänskliga system över olika skalor och socio-hydrologiska förutsättningar. GIS och fjärranalys kommer att användas som metod för att utforska nya källor av globala data.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha naturvetenskaplig akademisk examen (Masterexamen) med inriktning mot miljöanalys, (natur)geografi, hydrologi eller motsvarande. Annan teknisk eller naturvetenskaplig examen kan också beaktas, särskilt inom ingenjörsvetenskap. Kunskaper inom matematik är ett krav samt grundläggande datorvana. Tidigare erfarenhet av GIS och fjärranalys är meriterande. God förmåga att kommunicera på engelska (både muntligt och skriftligt) är också ett krav.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev ( två A4-sidor) där den sökande beskriver sina forskningsintressen, samt en motivering till varför tjänsten söks. Mer specifikt så ska brevet innehålla en beskrivning av hur sökandes forskningsintressen relaterar till doktorandprojektet och hur sökandes kvalifikationer motsvarar kvalifikationskraven för den utlysta tjänsten. Ansökan ska dessutom innehålla CV, vidimerade kopior av examensbevis och betyg samt kontaktuppgifter till referenspersoner. Examensarbete och rekommendationsbrev kan också bifogas om de finns tillgängliga.

Doktorandstudierna är normalt upp till fyra år. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.  

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-09-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-08-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Giuliano Di Baldassarre, e-mail giuliano.dibaldassarre@geo.uu.se eller Johanna Mård, e-mail johanna.maard@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2017, UFV-PA 2017/2019.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2019
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-05-23
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb