Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för konstvetenskap är en dynamisk forskningsmiljö som bedriver verksamhet både i Uppsala och i Visby. I miljön ingår tre avdelningar: konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård, som alla har doktorander knutna till sig. Ett sextiotal lärare, forskare och gästforskare är knutna till institutionsmiljön, inklusive ca 12 doktorander varav åtta i konstvetenskap. Arbetsmarknaden för disputerade konsthistoriker är god. De som disputerat vid vår institution är verksamma som universitetslärare och museiintendenter, i flera fall i ledningsbefattningar.

Ämnet konstvetenskap i Uppsala befattar sig idag med studiet av konst som materiellt fenomen och bakomliggande teorier. Där ingår bildkonst, arkitektur, design och andra visuella uttryck nationellt och internationellt fram till och med samtiden. Inom ämnet ägnar man sig åt den historiska utvecklingen av visuell kultur i stort, åt estetisk utformning, kulturella och sociala funktioner samt den konstnärliga processen. Institutionen strävar efter en bred och öppen vetenskaplig profil som utgår från forskarnas intressen och undervisningens behov.

Forskning bedrivs för närvarande i synnerhet inom kulturarv och kulturentreprenörskap, arkitektur-, bebyggelse- och urbanhistoria, den för- och tidigmoderna perioden samt digital konstvetenskap. Tre av fakultetens forskningsnoder finns representerade vid institutionen: Early Modern Cultural History, Urban and Rural Studies och Cultural Heritage Studies. Därtill driver institutionen i samverkan med intresserade aktörer utanför universitetet ett Forum för Forskning om de Kyrkliga Kulturarven. För mer information se vår hemsida Konstvetenskapliga institutionen 

Arbetsuppgifter: Utbildning på forskarnivå omfattar normalt upp till fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Närvaro vid institutionens seminarier och deltagande i institutionens vardag och sociala aktiviteter är en förutsättning. Tjänstgöring inom administration och/eller undervisning kan komma ifråga (högst 20%) och då förlängs anställningen i motsvarande grad.

Kvalifikationer: De personer vi söker ska ha magister- eller masterexamen i konstvetenskap eller motsvarande. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige. Kunskaper i svenska språket är dock nödvändiga då delar av utbildningen sker på svenska. Sökande med forskningsintressen inom någon av ovan nämnda styrkeområdena uppmuntras särskilt, men alla ansökningar är välkomna och alla ansökningar kommer att behandlas på likvärdigt sätt enligt nedanstående kriterier.

Bedömningskriterier: En antagningskommitté tar hänsyn till och rangordnar utifrån 1) kvaliteten på den sökandes inlämnade magister-/ masteruppsats. 2) forskningsplanens genomförbarhet och ämnets relevans 3) den sökandes kvalifikationer för den tänkta forskningsuppgiften (t.ex. språkkunskaper) 3) den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning generellt 4) den sökandes förmåga att genomföra forskningsuppgiften inom satta tidsramar 5) övriga publikationer och relevanta anställningar. I antagningsprocessen kommer ett urval av de sökande att inbjudas till en intervju inför slutlig rangordning. 

Ansökan: Din ansökan kan vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla: 1) CV där du också beskriver din utbildningsgång, 2) Ett kort brev som beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna doktorandplats, 3) Ett exemplar av din magister- eller masteruppsats, 4) En forskningsplan (max 2-3 A4 sidor), som ska beskriva den forskningsfråga som du vill ta dig an samt en motivering av relevansen i relation till tidigare forskning. Den bör också innehålla en kort diskussion om möjliga material för undersökningen samt metodologiska och teoretiska överväganden, 5) Vidimerade kopior av examensbevis, 6) Kontaktuppgifter till två referenspersoner samt övriga handlingar du önskar åberopa.

Regelverk: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen kapitel 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: regler.uu.se

Utbildning på forskarnivå i konstvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Se http://www.konstvet.uu.se/konst/utbildning/forskarutbildning/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar lämnas av institutionens prefekt
Jan von Bonsdorff, jan.von.bonsdorff@konstvet.uu.se, 081-471 28 89; studierektor för forskarutbildningen Britt-Inger Johansson, britt-inger.johansson@konstvet.uu.se, 018-471 50 48.
 

Välkommen med din ansökan senast den 22 juni 2017, UFV-PA 2017/1962.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/1962
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-05-24
Sista ansökningsdag 2017-06-22

Tillbaka till lediga jobb