Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Centrum för naturkatastrofvetenskap (CNDS) är ett nationellt centrum för forskning om naturkatastrofer, då allvarliga naturhändelser möter samhällets sårbarhet. Forskningen som utförs vid CNDS syftar till att förbättra förmågan att förebygga och hantera risker i samhället genom att öka medvetenheten om dynamiken och följderna av allvarliga naturliga händelser. Du kommer som doktorand att vara del av CNDS forskarskola och kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt program med unga forskare från ingenjörs-, geo- och samhällsvetenskap. 

Mikrofluidik har sedan länge erbjudit små system med flera integrerade laborativa steg som normalt görs av människor med hjälp av många olika instrument. Vi brukar kalla dem för Lab-On-a-Chip även om de ofta blir ett bärbart instrument när alla nödvändiga komponenter är sammankopplade. Vår avdelning har under ett decennium utvecklat olika komponenter som klarar små flöden vid höga tryck. Vi vill nu använda och vidareutveckla vår teknik så att vi kan bygga ett integrerat system för vattenanalys vid översvämningar. Projektet kommer särskilt att koppla till forskargrupper i CNDS som arbetar för att hjälpa människor som drabbas av översvämningar i låginkomstländer som Uganda och Bangladesh.

Denna anställning kommer att ligga inom professor Hjorts forskningsgrupp vid Avdelningen för mikrosystemteknik (MST) vid Institutionen för teknikvetenskaper och våra lab på Ångströmlaboratoriet. Gruppen arbetar med att ta fram nya metoder för tillverkning av mikrosystem som kan ge samhällsnytta. Du kommer finnas i ett team med fokus på mikroflödessystem som kan hantera höga tryck. Ytterligare information om forskargruppen och avdelningen finns att tillgå på: www.teknik.uu.se/mikrosystemteknik/

Arbetsuppgifter: Utöver forskning inom detta projekt och studier i ämnet, ingår även handledning av masterstudenter samt institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, till högst 20 % omfattning. 

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med master- eller civilingenjörsexamen i kemi, analytisk kemi, kemiteknik, materialvetenskap, mikrosystemteknik eller närliggande utbildning. Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid förutsättningar och intresse av tvärvetenskaplig samverkan eftersom en betydande del av forskningen kommer bedrivas i samarbete med andra forskare från olika ämnesområden inom forskningsmiljön. Det är meriterande att ha kunnande och erfarenhet inom elektrokemi, kemisk analys, och tillverkning och användning av mikroflödessystem. Du ska vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Sökanden skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Instruktioner för ansökan:
Din ansökan ska innehålla:

1) Ett introduktionsbrev som beskriver dig, din förståelse för uppgiften och varför just du är lämplig för denna tjänst. (max 3 sidor)

2) CV (max 2 sidor)

3) Kopior av dina kursbetyg och andra relevanta meriter

4) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

5) Eventuell lista på relevanta publikationer

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska. Ditt introduktionsbrev skall vara på engelska.

Doktorandstudierna är normalt upp till fyra år. Anställningen kan förlängas upp till fem år om institutionstjänstgöring inkluderas med högst 20 %. Lokala riktlinjer för löneplacering används.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Senast 1 september 2017

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prof. Klas Hjort (klas.hjort@angstrom.uu.se).
Information om avdelningen för Mikrosystemteknik finns att tillgå på www.teknik.uu.se/mikrosystemteknik/

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni, 2017, UFV-PA 2017/2003. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Senast 1 september 2017
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2003
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-05-23
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb