Uppsala Universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Doktorandplats i Meteorologi med inriktning mot extremväder i kustzoner vid institutionen för geovetenskaper, programmet för Luft-, vatten och landskapslära med tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse.

CNDS, Center för naturkatastroflära är et nationellt center for forskning av relevans för naturkatastrofer. Forskningen vid CNDS syftar till att förebygga och hantera samhällsrisker genom att öka kunskap och medvetenhet om dynamik och konsekvenser av naturkatastrofer.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktorandprojektet fokuserar på extrema meteorologiska händelser I kustzoner med potentiell påverkan på kustnära infrastrukturer och marin energiproduktion. Kombination av extrema händelser (vind, vågor isförhållanden, havsnivåer) liksom kedjereaktioner av händelser kan potentiellt ha stor påverkan på t.ex. energiproduktionen över stora områden. Projektet fokuserar på fysikaliska förståelsen av extremhändelser genom att ta hänsyn till interaktion hav-atmosfär och att använda numeriska modeller med mycket hög upplösning. Resultaten kommer att användas tillsammans med ingenjörsaspekter och för att analyser risker för samhället. Samarbeten inom CNDS ger en interdisciplinär plattform att dela kunskap och lära av varandra inom området naturkatastrofforskning.

Kvalifikationskrav: Den sökande skall ha naturvetenskaplig akademisk examen med inriktning mot meteorologi eller motsvarande. Annan teknisk eller naturvetenskaplig examen tillsammans kan även beaktas, särskilt inom ingenjörsvetenskap. Kunskaper inom matematik och fysik är ett krav samt grundläggande datorvana. I tjänsten kommer det att ingå fältarbete vid vår marina mätstation (Östergarnsholm). Tidigare erfarenhet av programmering och numerisk modellering numeriska metoder är meriterande.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande beskriver sina forskningsintressen, CV, bestyrkta kopior av examensbevis och betyg och kontaktdetaljer till referenspersoner. Examensarbete och rekommendationsbrev kan också bifogas om de finns tillgängliga.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-09-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-08-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Anna Rutgersson, tel. 018-471 25 23, e-post Anna.Rutgersson@met.uu.se, eller Erik Sahlée, tel. 018-471 25 69, e-post erik.sahlee@met.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2017, UFV-PA 2017/2044.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2044
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-05-24
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb