Uppsala universitet, inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 190 anställda varav runt 130 lärare/forskare, 40 doktorander och 20 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Anställningen som forskare i svenska med didaktisk inriktning riktar sig mot de yngre åldrarna och ska ha en tydlig ämnesdidaktisk orientering. Centrala forskningsfrågor kan exempelvis handla om såväl verbalspråkliga som multimodal aspekter av läs-, skriv- och samtalsutveckling (på ett första- eller andraspråk), utformningen av läs- och skrivundervisningen i olika ämnen samt av litteraturundervisningen, bedömning av läsande, skrivande och samtalande i olika ämnen, svensklärarens uppdrag samt läs- skriv- och samtalspraktiker i olika skolämnen.

Arbetsuppgifter:
Forskning inom ramen för forskningsmiljön Studier av språkliga praktiker (STOLP). I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak forskning, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid institutionen, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning, samt undervisning och handledning av studenter motsvarande 10 % av anställningen.

Kvalifikationskrav:
Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens inom forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning, har visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Önskvärt/meriterande i övrigt:
Institutionen välkomnar ansökningar som anknyter till forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning. Särskilt meriterande är forskning inom de områden som nämnts i det första stycket ovan. I ansökan ska ingå en plan om 5–8 sidor som beskriver den forskning som den sökande planerar att bedriva inom ramen för anställningen. Planen ska ha tydlig relevans för forskningsfältet svenska med didaktisk inriktning. Ansökan ska dessutom innehålla CV, publikationslista, kopior av examensbevis och betyg. Vi ser gärna att minst två referenspersoner anges.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2018-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Henrik Edgren 018-471 2455, alt henrik.edgren@edu.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 juni 2017, UFV-PA 2017/1888.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/1888
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-06-20

Tillbaka till lediga jobb