Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade bl.a. cancer, diabetes och molekylär diagnostik. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, bioinformatik, patologi, tumörbiologi, vaskulärbiologi samt strålningsvetenskap. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag ett antal programutbildningar inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen omsätter ca 350 mkr varav drygt hälften externa forskningsbidrag och har ca 340 anställda, varav ca 120 är doktorander, och totalt över 600 verksamma i sin arbetsstyrka.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och administration. I arbetsuppgifterna ingår även att utveckla och utvärdera nya immunterapeutiska behandlingsformer för cancer med speciell inriktning genmodifierade onkolytiska virus och genmodifierade immunceller. I arbetsuppgifterna ingår att handleda doktorander i deras forskningsprojekt samt att överse laborationsarbetet inom forskargruppen. Tjänsten är även tänkt att leda till utvecklandet av en oberoende forskningsprofil.

Anställningsperiod: Anställningen som forskarassistent kan innehas i längst fyra år. Om det finns särskilda skäl kan anställningen förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som forskarassistent är enligt högskoleförordningen 4 kap. § 12a den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 38 krävs pedagogisk skicklighet i enlighet med AO § 23. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska (och/eller) på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.
När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vi ser gärna att den sökande har avlagd doktorsexamen samt har postdoktoral utbildning bakom sig. Det är meriterande om den sökande har:

  • Stor erfarenhet av experimentell och translationell forskning med specifik inriktning på genterapi och immunterapi.
  • Erfarenhet av in vivo tumörmodeller (specifikt ortotopa och inducerbara modellsystem).
  • Erfarenhet av arbete med virus (P2 labb) och genetisk modifiering av virus (specifikt adenovirus, vaccinia virus, Semliki Forest virus).
  • Erfarenhet av arbete med primära cellkulturer (särskilt immunceller) och genetisk modifiering av T lymphocyter.
  • Behärska avancerad flödescytometri.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande kommer att beaktas som arbetslivserfarenhet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan består av:
Personligt brev (1 sida), CV, Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet, forskningsplan (1-2 sidor), Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten, Examensbevis för doktorsexamen, Övriga handlingar som åberopas i ansökan, Artiklar i fulltext (högst 5).

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Professor Magnus Essand, tel. 018-471 4535, epost:
magnus.essand@igp.uu.se.

Anställningsordning för Uppsala universitet finns på http://regler.uu.se/Listsida/?kategoriId=129
Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns på http://www2.medfarm.uu.se/download/dokument/Regler_och_riktlinjer/Rekrytering/Riktlinjer_och_bedomningsgrunder_for_rekrytering_o.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2017, UFV-PA 2017/2067.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2067
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-06-21

Tillbaka till lediga jobb