Uppsala universitet, institutionen för kemi - BMC

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi-BMC är geografiskt belägen inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Vid institutionen finns fakultetens huvudsakliga forskning inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi, samt delar av den fysikaliska kemin. Forskarutbildning bedrivs inom dessa ämnen. Institutionens forskning drar nytta av närheten till övriga kemigrenar, samt växelverkar med biomedicin, farmaci, fysik och materialvetenskap. Vid institutionen arbetar ca 75 personer, varav drygt 25 doktorander och 10 professorer.

Du kan även läsa mer om oss här.

Förutom att vi har en framstående forskning erbjuder vi en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens.

Vi har en ledig studieplatser för doktorander i kemi med inriktning mot organisk kemi.

Det finns tre tänkbara projekt, och i ansökan kommer du att få specificera vilket/vilka som du är mest intresserad av.

Beskrivning av projekt 1:
Projektet har som målsättning att utveckla en ny paramagnetisk NMR-baserad teknik för rationell läkemedelsutveckling genom snabb bestämning av den bioaktiva konformationen och bindningsfickan av läkemedelskandidater i lösning. Arbetet kommer att innebära design av paramagnetiska molekylära etiketter, utveckling av syntetiska vägar för framställning av paramagnetiskt märkta bioaktiva molekyler, metodutveckling för NMR samt struktur beräkningar. Metoden kommer framförallt att användas för substanser som binder till sina målmolekyler via halogen bindning. Projektet innebär sammarbete med läkemedelsindustrin samt andra svenska och utländska forskargrupper och kommer att ge träning i syntetisk organisk kemi, NMR spektroskopi samt läkemedelskemi.

Beskrivning av projekt 2:
Projektets mål är att utveckla den första robusta enantioselektiva syntesmetoden av haloalkaner. Dessa molekyler är mycket eftertraktade byggstenar för den kemiska och farmacevtiska industrin, men kan idag endast tillverkas som blandningar av stereoisomerer vilket ökar deras framställningstid och kostnader och medför en onödig miljöbelastning. I detta projekt kommer halogenbindningar att användas för att modulera reaktiviteten av den elektrofila halogenen som adderas enantioselektivt till en olefin. Projektet kommer att fokusera på optimering av syntesmetoden samt mekanistiska studier med hjälp av UV-kinetik och NMR experiment.

Beskrivning av projekt 3:
Inom detta projekt kommer strukturen av flexibla bioaktiva molekyler, så som oligopeptider och macrocyckler, bestämmas i lösning och då de är bundna till deras målproteiner. Vi kommer att använda avancerade NMR spektroskopiska metoder för att förstå hur dynamiken och strukturella förändringar bidrar till bioaktiviteten, dvs lösligheten, membranpenetrationen och inbindningen av dessa substanser. Projektet kommer att ge träning i spektroskopisk och beräkningskemisk strukturanalys och läkemedelskemi.

Anställningsperiod
Doktorandtjänst i fyra år, vilken kan förlängas med upp till 20 % institutionstjänstgöring, i normalfallet undervisning.

Arbetsuppgifter
Som doktorand hos oss kommer du att bedriva forskarstudier inom ämnet och du förväntas bedriva avancerad forskning inom organisk kemi samt bredda ditt perspektiv och kunskaper inom organisk kemi genom relevanta forskarutbildningskurser.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Doktorander med anställning hos oss förväntas i normalfallet undervisa och delta i allmän institutionstjänstgöring, såsom skötsel av instrument, på en nivå som motsvarar högst 20 % av anställningstiden. Eftersom grundutbildningen under första året ges på svenska, är kunskaper i svenska meriterande.

Vill du veta mer om hur det är att vara doktorand hos oss kan du läsa här.

Kvalifikationer
För att vara behörig för forskarutbildning måste du ha grundläggande högskoleutbildning motsvarande minst 240 hp, med minst 90 hp i kemi och 60 hp på avancerad nivå inom organisk kemi. Det är önskvärt att du har en masterexamen i kemi, läkemedelskemi, farmaci eller har motsvarande erfarenhet. Kunskaper inom avancerad organisk syntes, erfarenheter med NMR spektroskopi, lanthanidkemi och med fenomenet halogenbindning är särskilt meriterande för dessa anställningar och tidigare publikationer ses som meriter.

För anställning som doktorand krävs att du är antagen till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du här och studieplan för forskarutbildning inom organisk kemi finner du här

Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalifikationer. Du måste ha en stark motivation för forskningsprojektet och kunna bidra med kreativa idéer. Projektet kräver att du kan arbeta självständigt, men att du också har god samarbetsförmåga eftersom arbetet kommer att drivas i nära samarbete med andra forskare. Du behöver också ha goda kunskaper i engelska, motsvarande svensk gymnasienivå, för att kunna interagera och publicera internationellt. Mycket goda kunskaper i svenska kommer att ses som meriterande. Du ska vara social och ha vetenskapliga erfarenheter relevanta för projektet.

Bedömningskriterier Rangordningen av de sökande kommer att baseras på betyg från grundutbildningen, på grundutbildningens profil och eventuell ytterligare erfarenhet av forskning inom områden med relevans för forskningsprojektet. Sådan ytterligare erfarenhet ska finnas dokumenterad och bifogas ansökan, t.ex. genom artiklar som publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter eller genom anställning vid företag eller institutioner som är verksamma inom forskningsområdena. Stor vikt kommer också att läggas på sådana personliga kvalifikationer som krävs för projektet.

 Vid tillsättningen av tjänsterna avser vi att rekrytera de personer som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer bedöms lämpligast att genomföra och utveckla projektet och att bidra till en positiv utveckling av institutionen för kemi. Intervjuer kommer att genomföras med de mest lämpliga kandidaterna, genom besök hos oss eller på elektronisk väg.

Din ansökan Din ansökan ska innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla ett CV, vidimerade kopior av utbildningsbevis och betyg, kopior av kandidat eller examensarbete och andra dokument, såsom publikationer, som du önskar åberopa. Namn och kontaktuppgifter på minst två forskare som har accepterat att vara referenser för dig skall också ingå. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent. Ange vilket eller vilka projekt du är intresserad av.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Mate Erdelyi (e-mail: mate@chem.gu.se, +46 76 622 9033).

Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2017, UFV-PA 2017/2146.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2146
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-05-31
Sista ansökningsdag 2017-06-21

Tillbaka till lediga jobb