Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

Beskrivning av ämnesområdet: Det här projektet riktar sig mot prestanda och energieffektivitet bland heterogena system, såsom mult- och manycore processorer med varierande typer av kärnor, big.LITTLE kärnor, eller CPU+GPU arkitekturer. Projektet baseras på statisk och dynamisk analys för att extrahera information om applikationers beteende, med särskilt fokus på delad data och mönster över minneshantering. För att förverkliga detta, kommer projektet att utveckla analysverktyg som körs främst under kompilering, men som kan kompletteras med information om programbeteende som hämtas under körning från både mjukvara och hårdvara. Programkodens egenskaper kommer då att driva mjukvara och kombinerade mjuk- och hårdvarudesignade optimeringar såsom smart placering av data, programkodsförflyttning mellan kärnor, vidareutveckling av arkitektur för att förstå en viss applikations exekvering etc. Projektet kommer även att undersöka metoder att förbättra effektiviteten av traditionella optimeringar av mjukvara (spekulation under kompilering, multiversioning och just-in-time kompilering) med hjälp av hårdvarustöd.

Vi förväntar oss att kandidaten kan arbeta med att vidareutveckla kompilatortekniker och minnessystemstekniker som tagits fram inom datorarkitekturgruppen UART (Decoupled Access-Execute kompilatortekniker, Reuse Aware Placement data hantering, cache- och prestandamodellering, etc.) samt att vara drivande inom projekt med kandidatens egen bakgrund och expertis i fokus. Mer information finns på http://www.it.uu.se/research/uart .

Anställningen är på två år och kan omfatta undervisning (max 20%) på svenska eller engelska beroende på tillgänglighet och kandidatens intressen.

Kvalifikationer: Den sökande ska ha en doktorsexamen inom datavetenskap eller annat för ämnet relevant område avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång (perioden kan förlängas med hänsyn till sjukdom, föräldraledighet, o dyl.). Vi letar efter en kandidat med expertis inom fler av: kombinerad mjuk- och hårdvarudesign(förmedling av högnivåinformation om en applikation från kompilator till hårdvara), mikroarkitekturdesign, simulering av både processorer och minnessystem, utvärdering och modellering av energi och prestanda. Den sökande bör kunna arbeta bra i grupp, vara bra på att ge och ta emot konstruktiv kritik, och ha en stark förmåga för kritiskt tänkande och strukturerat arbete.

Kandidaten förväntas ta en aktiv del i handledning av doktorander. Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna. Excellenta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav. 

Ansökan: Ansökan ska innehålla en detaljerad (max 2 sidor) beskrivning av 1) forskningsintressen, 2) relevanta kvalifikationer för anställningen, 3) beskrivning av doktorand avhandling, 4) skäll till att välja arbeta med detta projekt, och 5) bevis av hur den sökande är självmotiverad och kan jobba i en team. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av doktorsavhandling, kopia på alla publikationer och beskrivning av kandidatens specifik insats, samt ev. andra relevanta dokument.  Dessutom ska sökanden tillhandahålla minst ett rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner samt ange tidigast möjliga anställningsdatum.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Institutionen strävar efter att nå en jämnare fördelning mellan könen, varför vi gärna ser kvinnliga sökande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av lektor David Black-Schaffer, tel 018-471 6830 david.black-schaffer@it.uu.se, eller biträdande lektor Alexandra Jimborean, alexandra.jimborean@it.uu.se, tel 018 471 2973.

Välkommen med din ansökan senast den 30 augusti 2017, UFV-PA 2017/2179.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2179
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-08-30

Tillbaka till lediga jobb