Uppsala universitet,

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper bedriver bred forskning och utbildning inom många områden i geovetenskap, detta görs i en expansiv, internationell miljö. Idag har vi ca 200 anställda från mer än 30 länder.

En doktorandtjänst är tillgänglig inom geofysik (jordbävningsrisker i områden med låg seismicitet orsakad av naturliga och inducerade jordskalv) vid Institutionen för geovetenskaper.

Centrum för naturkatastrofvetenskap (CNDS) är ett nationellt centrum för forskning om naturkatastrofer. Forskningen som utförs vid CNDS syftar till att förbättra förmågan att förebygga och hantera risker i samhället genom att öka medvetenheten om dynamiken och följderna av naturkatastrofer.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Jordbävningar är ett av de farligaste naturfenomenen vad gäller dödsfall och skador på infrastruktur, globalt sett. Svenska dödsfall orsakade av jordbävningar under de senaste 20 åren ligger nära det globala genomsnittet - en effekt av att vi lever i en globaliserad värld. Jordbävningar och den risk de utgör är sålunda något som Sverige inte kan ignorera, och även om seismiciteten i Sverige är relativt låg, sker betydande jordbävningar emellanåt, och har så skett tidigare. En annan aspekt är att jordbävningar inte behöver vara stora för att vara av betydelse. Under t.ex. underjordskonstruktioner och djuputvinning/injektion av vätskor induceras jordbävningar. Dessa antropogena jordbävningar kan utgöra ett signifikant problem.

I detta doktorandprojekt är fokus de olika aspekterna av seismisk risk orsakad av både naturlig och inducerad seismicitet. Initialt kommer fokus vara på att bedöma användbarheten av de allmänt använda riskbedömningsmetoderna i områden med mycket låg seismicitet. Samarbete och dialog inom CNDS erbjuder en tvärvetenskaplig plattform för att dela och bygga upp expertis inom naturkatastrofforskning.

Kvalifikationskrav
Vi söker en kandidat med en stark bakgrund inom geofysik eller ett liknande ämne. Kandidaten skall vid tjänstens tillsättning inneha en magisterexamen eller motsvarande, gärna med inriktning inom ett ämne som är relevant för forskningsområdet. Den sökande måste vara behörig för forskarutbildning. Prioritet ges till dem som anses visa störst fallenhet för ett framgångsrikt slutförande av forskarutbildning.

Anställningen
Innehavaren av en doktorandanställning skall främst ägna sin tid åt forskningsstudier. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-09-01 (eller enlig överenskommelse), tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Ari Tryggvason, e-post: ari.tryggvason@geo.uu.se, telnr: 018-4712388 eller Björn Lund, e-post: bjorn.lund@geo.uu.se, telnr: 018-4712390

Välkommen med din ansökan senast den 30 Juni 2017, UFV-PA 2017/2188.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2017/2188
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb