Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Doktorandprojektet är en del av Centrum för naturkatastroflära (CNDS) som är ett nationellt forskningscentrum om naturkatastrofer. Forskningen vid CNDS syftar till att förebygga och förbättra samhällets beredskap för risker genom att öka kunskapen inom dynamiken och konsekvenserna av naturkatastrofer. CNDS är ett samarbete mellan forskare från samhälls-, ingenjörs- och geovetenskap från Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet (www.cnds.se). Du kommer som doktorand att vara del av CNDS och kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt program med unga forskare från olika bakgrunder. Samarbete och kommunikation inom CNDS-nätverket ger en interdisciplinär plattform för att utbyta expertis inom naturkatastrofer och riskreduktion.

Explosiva vulkanutbrott innebär en stor risk för människor och infrastruktur både lokalt (genom pyroklastiska flöden lahars, vulkanaska, elektriska stormar, jordskred) och globalt (störning av flygtrafiken, aerosoler och vulkaniska gaser som orsakar klimatförändringar och förgiftningar). Faktorerna som leder till explosiva ryolitiska utbrott är dock olika och dessutom svårtolkade innan ett vulkanutbrott. Därför är det svårt att uppskatta möjliga konsekvenser och förmedla riskerna till allmänheten. För att förbättra beredskapen och tidiga varningssystem ska det här projektet (1) undersöka resterna av magmakammare som ligger vid markytan för att förstå förutsättningarna före ett explosivt vulkanutbrott, (2) identifiera och modellera utlösande faktorer bakom explosiva utbrott av liknande aktiva magmakammare, (3) utforska sätt att effektivt förmedla information till  beslutsfattare om vulkaniska risker  och osäkerheten i samband med det. Doktoranden kommer att lära sig och använda olika geovetenskapliga metoder, t.ex. kartering i fält, analys av stenprover samt modellering av hur magma blandas i en magmakammare. Dessutom kommer doktoranden lära sig om teorin bakom vulkanövervakning, riskkartor, kommunikation med beslutsfattare och beslutsvägar i samband med naturkatastrofer. Denna kunskapskombination krävs för att effektivt informera beslutsfattare om risker i samband med explosiv vulkanism. 

Kvalifikationskrav
Vi söker efter en mycket motiverad kandidat med Masterexamen eller motsvarande utbildning inom geovetenskaper eller liknande ämne (minimum 4 år universitetsutbildning, varav ett år på avancerad nivå). Kandidaten ska ha en bakgrund i geologi, vulkanologi, magmatisk petrologi, naturkatastrofer eller geofysik. Annan teknisk eller naturvetenskaplig examen kan också beaktas. Dessutom är erfarenhet inom ämnen som ligger utanför kandidatens kärnämne meriterande. Kandidaterna förväntas ha bra förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, arbeta självständigt och i en internationell forskningsmiljö. I övrigt förväntas kandidaten att vara beredd på att samarbeta med forskare från andra fält som samhälls- och ingenjörsvetenskap och andra sektorer samt att resa utomlands för fältarbete, konferenser och samarbetsmöten. Körkort (B) är ett krav. Erfarenhet som assistent i undervisning är meriterade.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev om två A4-sidor där den sökande beskriver sina forskningsintressen, samt en motivering till varför tjänsten söks. Mer specifikt så ska brevet innehålla en beskrivning av hur sökandes forskningsintressen relaterar till doktorandprojektet och hur sökandes kvalifikationer motsvarar kvalifikationskraven för den utlysta tjänsten. Ansökan ska dessutom innehålla CV, vidimerade kopior av examensbevis och betyg samt kontaktuppgifter till referenspersoner. Examensarbete och rekommendationsbrev kan också bifogas om de finns tillgängliga.

Doktorandstudierna är normalt upp till fyra år. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-09-01 (eller enligt överenskommelse), tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-08-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Steffi Burchardt, tel +46(0)18 4712568; Steffi.burchardt@geo.uu.se eller Dr. Abigail Barker, tel +46(0)18 4712552, Abigail.barker@geo.uu.se .

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2017, UFV-PA 2017/2189.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2189
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb