Uppsala universitet, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

På Campus Gotland bedriver Uppsala universitet utbildning och forskning inom alla tre vetenskapsområden och inom åtta av universitets nio fakulteter. Campus Gotland har idag totalt ca 2.000 helårsstudenter och ca 200 anställda. Drygt 150 av dessa är forskare och lärare anställda via ca 20 olika institutioner. På Campus Gotland, mitt i världsarvsstaden i Visby, kan universitets forsknings- och utbildningsmiljö kombineras med en unik och attraktiv fysisk miljö.

Befattning: Tidsbegränsad anställning på Campus Gotland. Anställningen avser perioden 01/08/2017 till 31/07/2018 med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter: Undervisning, examination och administration av kurser i engelska på Campus Gotland, främst inom området akademiskt skrivande. I anställningen ingår undervisning i engelska inom lärarprogrammet, inom akademiskt skrivande, nätbaserad distansundervisning samt andra kurser inom utbildningen på grund- och avancerad nivå på Campus Gotland. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Till arbetsuppgifterna hör också kompetensutveckling inom det egna ämnesområdet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, har gått igenom högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra tjänsten väl. Med pedagogisk skicklighet avses såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt god förmåga att handleda och examinera. Den pedagogiska skickligheten skall vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Förmåga att kunna undervisa samt korrigera studenternas texter på engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Särskilt meriterande för denna anställning är att den sökande har dokumenterad erfarenhet av undervisning i akademiskt skrivande på olika nivåer inom högskolan och doktorsexamen i engelska. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet kommer stor vikt att läggas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning i akademiskt skrivande, samt erfarenhet av planering och genomförande av undervisning på högskolenivå. Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas särskilt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall inges via Uppsala universitets rekryteringssystem (My Network). Ansökan skall omfatta:

  • En sammanställning av vetenskapliga, pedagogiska och administrativa meriter (CV) med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas.
  • Kortfattad redogörelse för pedagogisk och annan verksamhet.
  • Rekryteringsgruppen kan komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställning, t ex samarbetsförmåga.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning

Tillträde: 2017-08-01

Anställningsform: Universitetsadjunkt, tidsbegränsad

Anställningens omfattning: 75%

Upplysningar om anställningen lämnas av
studierektor för grund och avancerad nivå Niamh Ní Shiadhail (018 471 1268 eller niamh.nishiadhail@engelska.uu.se), eller institutionens prefekt, Merja Kytö (018 471 1251 eller merja.kyto@engelska.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 7 juli 2017, UFV-PA 2017/1879.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/1879
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-07-07

Tillbaka till lediga jobb