Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

En fyraårig doktorandtjänst i Historisk geologi och paleontologi med inriktning mot marin mikropaleontologi och paleoceanografi är ledig vid Institutionen för geovetenskaper, Paleobiologi programmet.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Detta projekt syftar till att förbättra vår förståelse av de långsiktiga anpassningsstrategierna av marina alger i varma klimat genom att studera fossil av kokkolitoforider och tidsserier av tidigare klimat under de senaste 5 miljoner år. Du kommer att analysera sedimentprov från djuphavsborrningar vid utkanten av den tropiska Indiska Oceanen och Stilla Havet, regioner med högst havsytvattentemperaturen idag (>28°C). Under pliocen tid (5,33-2,56 miljoner år sedan) var det minst 2°C varmare i denna region och vi kommer att undersöka hur kokkolitoforider har anpassad sig genom att kvantifiera deras artsammansättning, mängder och cellstorlek. Dessa resultat kommer att jämföras med paleoklimat-data från samma sedimentkärnor i internationellt samarbete inom internationella djuphavsborrningsprojektet (IODP) Expedition 356 (www.iodp.org; "Indonesian Throughflow").

Kvalifikationskrav
Vi söker efter en entusiastisk kandidat som har akademisk examen med inriktning mot geologi eller biologi, och ett starkt intresse för (mikro)paleontologi och mikroskopi, marin geologi/biologi, paleoceanografi, och/eller paleoekologi. Erfarenhet av mikroskopi, biometri och statistiska metoder, och kunskap om marina mikrofossiler/växtplankton är meriterande. Du bör vara intresserad av att informera andra om din verksamhet (på engelska) och din samarbetsförmåga är viktig.

Innehavare av doktorsanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.

Ansökningsförfarande
 
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2017-09-15, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-09-14.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Jorijntje Henderiks, e-post jorijntje.henderiks@geo.uu.se, telnr: 018-471 2316.

Välkommen med din ansökan senast den 28 Juli 2017, UFV-PA 2017/2191.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-15
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2191
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-09
Sista ansökningsdag 2017-07-28

Tillbaka till lediga jobb