Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för lingvistik och filologi bedrivs forskning och undervisning i ca 20 olika språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten täcker många av de stora språken och kulturerna i Mellanöstern, därtill indologi, swahili, kinesiska och klassiska språk. Dessutom innefattar institutionen ämnena lingvistik och datorlingvistik.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administration vid institutionen kan förekomma, som mest 20 %.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Avhandlingsprojektet bör falla inom ramen för den handledningskapacitet som finns tillgänglig vid institutionen. Särskild vikt kommer att fästas vid det föreslagna projektets kvalitet och genomförbarhet under den stipulerade tiden, samt kandidatens lämplighet och kvalifikationer för uppgiften.

För denna utlysning söker vi en kandidat med bred bakgrund inom sinologiska studier som är mycket motiverad och intresserad av ett av nedanstående forskningsområden:

 • Kinesisk litteratur (äldre litteratur, modern litteratur, litteraturteori, transkulturella litterära studier)
 • Kinesisk lingvistik (inklusive didaktik)
 • Kinas etniska minoriteter (språk, kultur, minoritetspolitik)

Avhandlingsprojektets slutliga form kommer att fastställas i samarbete med handledare. Den sökande skall till sin ansökan foga en kortfattad forskningsplan. Intervju med den sökande kan också komma ifråga. Undervisningen på kurser inom utbildningen samt handledning sker på svenska eller engelska.

Kvalifikationskrav: För att antas till utbildning på forskarutbildning i sinologi krävs att den sökande uppfyller fordringarna för magisterexamen i ämnet kinesiska, eller motsvarande. Vid urval kommer det självständiga arbetets omfattning och kvalitet spela stor roll. Därutöver förutsätts mycket goda dokumenterade kunskaper i skriven och talad engelska. Meriterande är i övrigt tyska och franska, men beroende på avhandlingsämne kan även andra språkkunskaper vara meriterande.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

 • En avsiktsförklaring som beskriver dina forskningsintressen och din motivation för studier på forskarnivå (högst en sida)
 • CV om högst tre sidor innehållande (i) en beskrivning av din utbildning, (ii) en förteckning över akademiska meriter, (iii) en förteckning över alla vetenskapliga publikationer, (iv) yrkeserfarenhet som är relevant för akademisk forskning.
 • Kopia av intyg om magister-/masterexamen (eller motsvarande) samt kursbetyg. 
 • Kopia av examensarbete (och en sammanfattning på engelska om högst tio sidor om examensarbetet i sig inte är på engelska eller svenska)
 • Forskningsplan om högst fem sidor (inklusive referenser) som (i) anger en forskningsfråga, (ii) beskriver metod och arbetsplan.
 • Andra dokument som du önskar åberopa.

Ansökan skall skrivas på svenska eller engelska.

På Institutionens hemsida (http://www.lingfil.uu.se/utbildning/forskarutbildning) kan du läsa mer om forskarutbildning vid Institutionen för lingvistik och filologi.

Bestämmelser för anställning av doktorander återfinns i högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se och http://www.sprakvet.uu.se/Forskning/Forskarutbildning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: 2017-09-01 eller enligt överenskommelse

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Joakim Enwall (lingvistik, etniska minoriteter), Joakim.Enwall@lingfil.uu.se
Professor Lena Rydholm (litteratur, media), Lena.Rydholm@lingfil.uu.se
Professor Christer Henriksén, Christer.Henriksen@lingfil.uu.se, studierektor för utbildning på forskarnivå, tel. 018-471 68 45
Fakultetens utbildningsledare Lars Hagborg (Lars.Hagborg@uadm.uu.se), tel. 018-471 19 07

 Välkommen med din ansökan senast den 2017-07-10, UFV-PA 2017/2004.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2004
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-12
Sista ansökningsdag 2017-07-10

Tillbaka till lediga jobb