Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 280 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer info: http://www.it.uu.se

 

Beskrivning av ämnesområdet: Det här projektet använder spekulativa kompilatormetoder och co-design av hårdvara för att optimera prestanda och energieffektivitet. Första delen av detta projekt kommer att ta itu med dagens brister inom kompilatorer. Kompilatorer är vanligtvis konservativa för att kunna garantera korrekthet för de specialfall som kan uppstå, trots att dessa sällan inträffar i praktiken. Vi ämnar utforma mycket spekulativa optimeringar som sker vid kompilering för att generera bättre presterande kod, varpå vi även utforskar lösningar där vi ger hårdvaran stöd från det spekulativa arbetet, genom att förutse och låta denna återhämta sig utifall att specialfall uppstår och samtidigt upprätthålla korrektheten av programmet. En annan del av projektet kommer att utforska hårdvaruoptimeringar. För att uppnå god prestanda, har hårdvarukomplexiteten ökat kontinuerligt över det senaste decenniet, vilket har påverkat energieffektiviteten. Vi ämnar därmed utforska metoder som förenklar dessa komplexa och energikrävande hårdvarumekanismer (eng. out-of-order engine, branch predictor, cache coherence) för att uppnå högre energieffektivtet och vinna tillbaka prestanda genom spekulativa, mer kraftfulla kompilatorer som mildrar vissa tidigare konservativa villkor, för att generera kod med högre prestanda.

Vi förväntar oss att kandidaten ska kunna fortsätta med och bygga vidare på vår forskargrupps kompilatortekniker och minnessystemteknologier (eng. Decoupled Access-Execute, Extended data-race-free regions, Tagless caches, Direct-to-Data caches, osv). Mer information hittas här: http://www.it.uu.se/research/uart.

Kvalifikationskrav: Kandidaten ska ha en masterexamen inom datavetenskap eller annat för ämnet relevant område. Vi letar efter en kandidat med expertis inom flera av områdena: kompilatorer, datorarkitektur och parallelprogrammering. Kandidaten bör tydligt motivera och dokumentera dess höga självmotivation. Utöver det skall kandidaten kunna arbeta väl i en mångfaldig grupp, vara bekväm med att ge och ta konstruktiv kritik, och ha stark förmåga för kritiskt tänkande och strukturerat arbete. Den valda kandidaten kommer förväntas ta en aktiv roll i handledning av studenter. Dessa kompetenser är lika viktiga som de tekniska kvalifikationerna.

Anställningen är upp till fem år och omfattar 80% forskning och 20% undervisning (på svenska eller engelska). Utmärkta kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en detaljerad (max 2 sidor) beskrivning av 1) motiv till ansökan; 2) dennes forskningsintressen och hur de främjas av detta projekt; 3) relevanta kvalifikationer för anställningen; 4) beskrivning av dennes masteruppsats och 5) bevis av hur den sökande är självmotiverad och kan jobba i ett team. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), kopia på relevanta betygshandlingar (översatta till svenska eller engelska), en kopia av dennes masteruppsats, kopia på alla publikationer och beskrivning av kandidatens specifik insats, samt ev. andra relevanta dokument och när den som ansöker tidigast kan börja. Dessutom ska sökanden tillhandahålla minst ett rekommendationsbrev och kontaktinformation till referenspersoner som skall ges till Dr. Jimborean.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Institutionen strävar efter att nå en jämnare fördelning mellan könen och ser därför gärna kvinnliga sökande.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av biträdande lektor Alexandra Jimborean, alexandra.jimborean@it.uu.se, tel 018 471 2973, professor Stefanos Kaxiras, stefanos.kaxiras@it.uu.se, lektor David Black-Schaffer, tel 018-471 6830 david.black-schaffer@it.uu.se, professor Erik Hagersten, tel 018 471 7342, eh@it.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2017, UFV-PA 2017/2175.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2175
Facklig företrädare
  • Anna Hultén, Saco, 018-471 3971
  • Annette Engelhart Weyde, ST, 018-471 3926
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-06-12
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb