Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

I ämnet Teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik vid Institutionen för teknikvetenskaper, med beräknat tillträde hösten 2017.

Avdelningen för mikrosystemteknik vid Institutionen för teknikvetenskaper bedriver forskning kring mikro- och nanoteknik för olika områden inom rymdteknik, vilka spänner från detaljstudier av komponenter och delsystem till hela farkostkoncept. Gemensamt för all forskning är viljan att undersöka hur systemens egenskaper förändras när de görs mindre, och hur dessa egenskaper kan utnyttjas för att skapa billigare, energisnålare och framför allt mer kapabel teknik för framtidens rymdfart.

Sedan några år tillbaka har särskilt intresse riktats mot en instrumentprincip tänkt att användas inom det snabbt växande vetenskapsområdet astrobiologi, närmare bestämt för att leta efter möjliga spår av liv på Mars. Principen bygger på att studera hur kolatomers isotopsammansättning fördelar sig i olika typer av prover. På jorden vet man att isotopsammansättningen hos kolatomer som genomgår en biologisk process förskjuts i förhållande till kol i mineral eller atmosfären. Om det har funnits liv på Mars och det liknat livet på jorden kan man alltså förvänta sig att liknande isotopförskjutningar skett även där.

Instrumentet bygger på innovativ teknik som utvecklats vid Ångström rymdtekniskt centrum och utnyttjar att isotopsammansättningen i (joniserade) koldioxidmolekyler kan utläsas genom att belysa dem med laserljus och sedan se hur detta påverkar provgasens ledningsförmåga, något som kallas för optogalvanisk spektroskopi. Först måste dock gasen joniseras i ett plasma. Detta sker med hjälp av en så kallad mikroplasmakälla som utvecklas specifikt för instrumentet.

Doktorandanställningen är tänkt att bygga vidare på dessa idéer och undersöka nya sätt att studera isotopsammansättningen i olika typer av kolanrikade prover. Forskningen kommer att ske inom ett brett spektrum av vetenskapsområden, från grundläggande studier inom materialvetenskap och plasmafysik till betydligt mer tillämpad utveckning inom spektrometri och rymdteknik. Den kommer också ske i ett ytterst tvärvetenskapligt sammanhang, där nära kontakt med framtida användare inom astrobiologin är en förutsättning för framgång.  

Arbetsuppgifter: Utöver forskning inom detta projekt och studier i ämnet, ingår även handledning av examensarbetare samt institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, till högst 20 % omfattning.

Kvalifikationskrav: Vi söker kandidater med master- eller civilingenjörsexamen i teknisk fysik, analytisk kemi, materialvetenskap, mikrosystemteknik eller närliggande utbildning. Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid förutsättningar och intresse av tvärvetenskaplig samverkan eftersom en betydande del av forskningen kommer bedrivas i samarbete med andra forskare från olika ämnesområden inom forskningsmiljön. Det är meriterande att ha erfarenhet inom något ämne angränsande till spektroskopi, optik, mikrovågsteknik, rymdteknik och/eller tillverkning och användning av mikrosystem. Du ska vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp. Sökanden skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla:

1) Ett introduktionsbrev som beskriver dig, din förståelse för uppgiften och varför just du är lämplig för denna tjänst. (max 3 sidor)

2) CV (max 2 sidor)

3) Kopior av dina kursbetyg och andra relevanta meriter

4) Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

5) Eventuell lista på relevanta publikationer

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska. Ditt introduktionsbrev skall vara på engelska.

Doktorandstudierna är normalt upp till fyra år. Anställningen kan förlängas till upp till fem år om andra institutionstjänstgöring inkluderas med högst 20 %. Lokala riktlinjer för löneplacering används.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Hösten 2017.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr. Anders Persson (anders.persson@angstrom.uu.se). Information om Avdelningen för mikrosystemteknik finns att tillgå på www.teknik.uu.se/mikrosystemteknik/forskningsomraden/rymden-och-var-planet/.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni, 2017, UFV-PA 2017/2312.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2312
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-13
Sista ansökningsdag 2017-06-30

Tillbaka till lediga jobb