Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Beskrivning
Institutionen för nordiska språk har cirka 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket, men även våra nordiska grannspråk studeras. Både äldre och yngre språkskeden utforskas och den teoretiska och metodiska omfattningen är vid.

Arbetsuppgifter
Undervisning och examination på kurser inom institutionens kursutbud. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning. Tjänstgöring vid institutionens Språkverkstaden ingår, där enskild handledning och rådgivning till studenter vad gäller skriftlig och muntlig framställning är en central arbetsuppgift. Arbetet innefattar föreläsningar om skrivande och akademiska texter samt studieteknik. Innehavaren förutsätts ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen i Uppsala. Undervisning på sen eftermiddag och kväll kan förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen med ämnesfördjupning från högskoleutbildning samt har visat pedagogisk skicklighet. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställningen ska sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Mycket stor vikt kommer att läggas vid en bred kompetens inom ämnet nordiska språk/svenska språket där kompetens inom svensk språkhistoria och grammatik kommer att tillmätas särskild vikt. Doktorsexamen inom nordiska/svenska språket eller motsvarande är starkt meriterande.

Stor vikt kommer vidare att fästas vid dokumenterad erfarenhet av akademisk undervisning både vad gäller akademisk undervisning på grundläggande nivå och arbete i Språkverkstad eller motsvarande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens, meriter och skicklighet ha de bästa förutsättningarna att genomföra aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Villkor
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att skanna skickas till Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/2103.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 170701.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning (7 månader) med möjlighet till förlängning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt Björn Melander 018-471 6881, Bjorn.melander@nordiska.uu.se eller stf. prefekt David Håkansson 018-471 6391, david.hakansson@nordiska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 29 juni 2017, UFV-PA 2017/2103.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 170701
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2103
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-06-29

Tillbaka till lediga jobb