Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 130 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tio forskargrupper med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi/biokemi, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri och toxikologi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Arbetsuppgifter: Undervisning och utveckling av kurser i biokemi/cellbiologi/molekylärbiologi på Apotekar- och Receptarie-programmet, med särskild inriktning mot färdighetsträning. Arbetsuppgifterna omfattar till stor del laborativa undervisningsmoment samt muntlig och skriftlig kommunikation på grundkurser inom biokemi och cellbiologi. I arbetet ingår utveckling och planering av laborativa undervisningsmoment och handledning av studenter under laborationer och övrig färdighetsträning samt examination av laborationsprotokoll och redovisningar av laborativa moment. En viktig del av arbetsuppgifterna utgörs av utveckling av nya moment inom färdighetsträning för ämnesområdet. Handledning av fördjupningsarbeten på grundnivå ingår. Även undervisning i form av föreläsningar och seminarier/workshops inom biokemi/cellbiologi/molekylärbiologi, inkl. examination, samt viss kursadministration ingår. Utöver undervisning, administration och teoretisk handledning ingår också att assistera med praktisk handledning för studenter med experimentella fördjupningsprojekt samt även viss undervisning/instruktion i experimentell metodik för doktorander och övrig personal. Egen kompetensutveckling ingår.

Kvalifikationer: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Den sökande ska ha en farmaceutisk examen på avancerad nivå. Arbetet kräver god administrativ förmåga och goda datorkunskaper. Den sökande ska vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt och visa god förmåga att planera, initiera, leda och utveckla undervisningsmoment rörande framför allt färdighetsträning.

Önskvärt/meriterande: Ämnesfördjupning inom farmaceutisk biokemi/cellbiologi samt erfarenhet av undervisning inom ämnet på universitetsnivå är meriterande. Erfarenhet av laborativt arbete är meriterande, i synnerhet experimentell metodik av betydelse vid undervisningsenheten, såsom cellodling och analys av steroidmetabolism med HPLC och kvantitativ PCR .

Bedömningsgrunder: Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska, enligt AO § 23, i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 15.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställningsordning för Uppsala universitet finns på Mål och regler för Uppsala universitet

Uppsala Universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017-09-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning till och med 2018-02-28.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Maria Norlin, tel 018-471 4331 e-post maria.norlin@farmbio.uu.se.

För frågor runt anställningen administrativsamordnare Marina Rönngren tel 018-4714301 e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se

Väkommen med din ansökan senast den 7/7 2017, UFV-PA 2017/2273

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01
Löneform Fast lön
Anställningen avslutas 2018-02-28
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2273
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-07-07

Tillbaka till lediga jobb