Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Du kommer att arbeta i en forskargrupp som tillhör den övergripande forskargruppen inom Vårdvetenskap vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet. Målet för forskargruppen  är att genomföra internationellt erkänd forskning, anta och handleda doktorander och verka för att forskningen blir implementerad.

Forskningsprogrammets övergripande syfte är att förhindra spridning av vårdrelaterade infektioner. Forskargruppen har bland annat utvecklat ett system för elektroniskt påminnelse och uppmuntran till god handhygien tillsammans med studenter på Chalmers i Göteborg och ett mekatronikföretag i Uppsala.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:
Vi söker en doktorand som ska arbeta med ett projekt som syftar till att öka följsamheten hos vårdpersonal till handdesinfektion och förbättra kvaliteten på den utförda handdesinfektionen och därmed minska risken för smittspridning mellan patienter och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner.

Forskarutbildningen omfattar två års heltidsstudier (licentiatexamen). Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen, vilket förlänger licentiandperioden med motsvarande tid.

Behörighetskrav
Information om utbildning på forskarutbildningsnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du via https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Kvalifikationskrav 
Sökanden skall vara leg sjuksköterska.

Meriterande bedömningsgrunder
Specialistutbildning inom akutmedicinsk specialitet som t.ex. operation, anestesi, intensivvård osv. Erfarenhet och kunskap om förbättrings- utvecklingsarbete är särskilt meriterande.

God initiativ- och problemlösningsförmåga samt ett strukturerat arbetssätt med stort mått av kvalitetsmedvetande är av stor vikt. Förmåga att samarbete med personer med olika bakgrund och erfarenheter samt mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska är viktiga egenskaper. Erfarenhet från undervisning och forskning, gärna från universitet samt kliniskt arbete som specialistutbildad sjuksköterska är meriterande.

Ansökningsförfarande
Din ansökan ska innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och eventuella tidigare publikationer (till exempel uppsats på grund- och avancerad nivå). Ange vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning. Ange även kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Urval
Urval av sökande sker enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom näraliggande område samt personlig lämplighet. Urval av sökande görs av handledarna, forskargruppsledaren och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens kommitté för utbildning på forskarnivå antar doktoranden.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %, 2 år (licentiatexamen)

Upplysningar om anställningen lämnas av
Lämnas av klinisk lektor Christine Leo Swenne telefon: 018-471 66 19, mobil 070-314 45 84

Välkommen med din ansökan senast den 22 Juni 2017, UFV-PA 2017/2341.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2341
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-06-22

Tillbaka till lediga jobb