Uppsala University, Department of Linguistics and Philology

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för lingvistik och filologi bedrivs forskning och undervisning i ca 20 olika språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten täcker många av de stora språken och kulturerna i Mellanöstern, därtill indologi, swahili, kinesiska och klassiska språk. Dessutom innefattar institutionen ämnena lingvistik och datorlingvistik.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning i akkadiska och sumeriska, främreorientalisk historia och kulturhistoria, forskning och administration. I undervisning inkluderas undervisning på grundnivå, kursansvar, kursadministration och handledning av examensarbeten på kandidatnivå.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som vid tiden för anställningens början har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Dokumenterad forskningskompetens inom ämnet assyriologi är ett krav för denna anställning.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper.

Dokumenterad förmåga att undervisa på ett skandinaviskt språk och god kännedom om talad och skriven svenska, är ett krav för anställningen.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas åt den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter i behandling av originalkällor på kilskriftsspråken, främst akkadiska, samt förmåga att förankra källorna i sin historiska och kulturhistoriska kontext. Meriterande är även om den sökande tidigare har erhållit beviljade forskningsanslag för forskning inom assyriologi, främreorientalisk arkeologi eller främreorientalisk historia/kulturhistoria.

Den framgångsrika kandidaten förväntas medverka i forskningsprojektet Minnen för livet: Materialitet och minne i forntida främreorientaliska privatpersoners inskrivna föremål. I ansökningen ska bifogas en projektbeskrivning om hur personen skulle kunna bidra till projektets målsättningar. Information om projektet finns på sidan: http://www.lingfil.uu.se/forskning/assyriologi/aktuella-projekt/

Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination och kommer tillmätas lika stor betydelse som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Curriculum Vitae
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av administrativa och ledningsmeriter
 • Redovisning av samverkansmeriter
 • Publikationsförteckning
 • Publikationer som åberopas
 • Projektbeskrivning för arbete i projektet Minnen för livet: Materialitet och minne i forntida främreorientaliska privatpersoners inskrivna föremål

Vad gäller anställning som universitetslektor är det viktigt att ansökan innehåller en tydlig redovisning av omfattningen av sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-01-01

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t o m 2018-12-31 med möjlig förlängning.

Anställningens omfattning: 75%

Upplysningar om anställningen lämnas av universitetslektor Jakob Andersson, tel 018-471 2097, e-post Jakob.Andersson@lingfil.uu.se eller Prefekt Beáta Megyesi, tel 018-471 7860, e-post Beata.Megyesi@lingfil.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31/8 2017, UFV-PA 2017/2053.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2018-01-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/2053
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-08-31

Tillbaka till lediga jobb