Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för moderna språk har cirka 50 anställda som i huvudsak bedriver forskning och undervisning. Forskning sker inom fyra språkområden: finsk-ugriska språk, romanska språk, slaviska språk och tyska. Både äldre och yngre språkskeden utforskas och även den teoretiska och metodiska omfattningen är vid.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras genom anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts ägna sin huvudsakliga arbetstid åt utbildning på forskarnivå och aktivt delta i institutionens seminarieverksamhet. Därutöver kan viss tjänstgöring (t.ex. undervisning) vid institutionen förekomma.

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå. Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i tyska är den som har dels grundläggande, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den särskilda behörigheten regleras i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i tyska (http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/457/c_457426-l_3-k_asptyska.pdf).

Ansökan ska omfatta följande:

  1. Ifylld ansökningsblankett. Denna kan laddas ner från http://www.sprakvet.uu.se/digitalAssets/82/82781_3ansokan_forskarniva.pdf.
  2. Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning pforskarnivå.
  3. Vidimerade kopior på examensbevis.
  4. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten.
  5. En avhandlingsplan på tyska (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.

Övrigt
På institutionens hemsida, http://www.moderna.uu.se kan man läsa mera om utbildning på forskarnivå i tyska.

För information om antagningsgrunder m.m. hänvisas till Språkvetenskapliga fakultetens hemsida, http://www.sprakvet.uu.se/forskning/forskarutbildning/soka/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7, i 7 kap §§ 34-36 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-02-05, tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Studierektor Torbjörn Söder, 018-471 1320, torbjorn.soder@moderna.uu.se, eller utbildningsledare Lars Hagborg, 018-471 1907, lars.hagborg@uadm.uu.se.

Närmare upplysningar om doktorandplatsens forskningsinriktning besvaras av professor Dessislava Stoeva Holm, 018- 471 13 33, Dessislava.stoeva.holm@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2018, UFV-PA 2017/3673.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-02-05
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/3673
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-10-16
Sista ansökningsdag 2018-01-15

Tillbaka till lediga jobb