Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Beskrivning
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) är en institution inom det medicinska vetenskapsområdet. IKV har drygt 100 anställda. Till detta tillkommer flera hundra associerade, huvudsakligen kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset och andra sjukhus. Dessa associerade utgör en viktig del av institutionen genom sin forskning och undervisning trots att de inte är anställda vid universitetet. Ungefär 190 registrerade doktorander är knutna till institutionen, flertalet är sjukhusanställda.

Vid institutionen bedrivs forskning, forskarutbildning och undervisning. Forskningen är av såväl klinisk som preklinisk karaktär och IKV samlar forskargrupper från flertalet specialiteter inom kirurgi och närliggande områden. Undervisningsuppdraget omfattar flera olika program och fristående kurser. Den största utbildningsinsatsen görs vid läkar- och specialistsjuksköterskeprogrammen.

IKV söker en universitetsadjunkt i vårdvetenskap, kombinerad med befattning som specialistsjuksköterska med inriktning kirurgisk vård. Anställningen avser heltid varav 50% utgörs av klinisk tjänstgöring vid Akademiska sjukhuset, verksamhetsområde kirurgi.

Arbetsuppgifter
Undervisning och administration inom sjuksköterske- och specialist sjuksköterskeprogrammet, främst med inriktning mot kirurgisk vård. Arbete vid institutionens övriga sjuksköterskeutbildningar kan förekomma. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. I en adjunkts arbetsuppgifter ingår även egen forskning/kompetensutveckling om minst 10%.

Kvalifikationskrav:
För denna anställning krävs att du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom kirurgi eller någon närstående akutmedicinsk disciplin och har flerårig klinisk erfarenhet inom området.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Anställningen kombineras med en klinisk tjänstgöring, det är därför av vikt att sökande har aktuell erfarenhet av arbete på vårdavdelning, företrädesvis inom kirurgisk vård. 

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid ämneskunskap och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av erfarenhet, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Erfarenhet av kursansvar och undervisning på kurser inom ovan nämnda ämnesområden är meriterande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 12.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer. Anställningsordning vid Uppsala Universitet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2018-09-15 eller enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Universitetslektor Camilla Fröjd, Camilla.Frojd@surgsci.uu.se
För anställningsfrågor
Persadm Higran Saghir, higran.saghir@surgsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 2018-01-15 , UFV-PA 2017/3737.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-15
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/3737
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-12-20
Sista ansökningsdag 2018-01-15

Tillbaka till lediga jobb