Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som arbetar för ett större samarbete mellan de ingående disciplinerna. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria.  Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland).

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år. Doktorander förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Begränsad tjänstgöring vid institutionen kan förekomma och i sådant fall förlängs anställningstiden enligt överenskommelse.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet är den som a) har grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng, b) inom grundutbildningen har uppnått godkänt resultat på kurserna antikens kultur och samhällsliv A, B, C, samt c) har examen på avancerad nivå med antikens kultur och samhällsliv som huvudämne. Behörig är också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökningsförfarande: Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten, masteruppsats eller motsvarande, kort CV med angivande av forskningsintressen, registerutdrag och utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor samt eventuella publikationer.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/ samt

http://www.histfilfak.uu.se/Forskning/Forskarutbildning/

Utbildning på forskarnivå i antikens kultur och samhällsliv regleras av ämnets allmänna studieplan, http://www.arkeologi.uu.se/Utbildning/Forskarutbildning/dokument_forskarutb/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning 4 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Gunnel Ekroth, Gunnel.Ekroth@antiken.uu.se, tel 018-471 6247,
Prefekt Lars Karlsson, lars.karlsson@antiken.uu.se tel. 018-471 7552
samt fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se, tel. 018-471 6982

Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2018, UFV-PA 2017/4178.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4178
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-11-27
Sista ansökningsdag 2018-01-12

Tillbaka till lediga jobb