Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet utlyser två doktorandtjänster i skandinavisk och/eller global arkeologi inom valfri arkeologisk tidsperiod men särskilt inom skandinavisk förhistoria, arkeologi i subsahariska Afrika eller Söderhavets arkeologi. Institutionen har en aktiv integrerad forskningskultur med expertis inom en serie av överbryggande forskningsteman som t ex religionsarkeologi, urbana samhällen, krig, konflikt och makt, historisk ekologi och kritiska kulturminnesstudier. Institutionen är också ett ledande center för GIS-baserad landskapsanalys och har starka forskningslänkar till många andra institutioner och fakulteter i Uppsala, som t ex lingvistik, humangenetik, konsthistoria, geografi och geovetenskaper, samt med universitets- och länsmuseer. Mer information om vår forskningsmiljö och aktiviteter finns här: http://www.arkeologi.uu.se/Forskning/

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år. Doktorander förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring (högst 20 %) vid institutionen kan förekomma och i sådant fall förlängs anställningstiden.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i arkeologi vid Uppsala universitet är den som a) har grundläggande högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng, b) inom grundutbildningen har uppnått godkänt resultat på kurserna arkeologi A, B, C, samt c) har examen på avancerad nivå med arkeologi som huvudämne. Behörig är också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Ansökningsförfarande: Ansökningshandlingar skall omfatta relevanta examensarbeten, masteruppsats eller motsvarande, kort CV med angivande av forskningsintressen, registerutdrag och utkast till avhandlingsplan om 4-5 sidor samt eventuella publikationer.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Forskarutbildning i arkeologi regleras av ämnets allmänna studieplan,  http://www.arkeologi.uu.se/Utbildning/Forskarutbildning/dokument_forskarutb/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning 4 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Studierektor för utbildningen på forskarnivå, docent Sami Uljas, Sami.Uljas@egyptologi.uu.se tel 018-471 2079
Prefekt Lars Karlsson, lars.karlsson@antiken.uu.se tel. 018-471 7552
Fakultetens utbildningsledare Anna Sofia Hedberg, anna_sofia.hedberg@uadm.uu.se, tel. 018-471 6982

Välkommen med din ansökan senast den 12 januari 2018, UFV-PA 2017/4177.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4177
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-11-27
Sista ansökningsdag 2018-01-12

Tillbaka till lediga jobb