Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för arkeologi och antik historia är en flerämnesinstitution som arbetar för ett större samarbete mellan de ingående disciplinerna. Vid institutionen sker undervisning och forskning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, osteologi, egyptologi och global miljöhistoria.  Institutionen har sin verksamhet förlagd både till Uppsala och till Visby (Campus Gotland). Arkeologi ingår som en naturlig del i vårt kandidatprogram och kan läsas från A-nivå t.o.m. forskarnivå. Ett trettiotal lärare, forskare och doktorander är verksamma inom ämnet. Vi söker nu en universitetslektor i arkeologi på 50 % under ett år med möjlighet till förlängning.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, examination och forskning inom ämnet arkeologi. Innehavaren förväntas kunna undervisa på kandidatnivå på hela det skandinaviska områdets sociala och kulturella (för)historia från bondestenålder till medeltiden med utgångspunkt i arkeologiska, skriftliga, epigrafiska och ikonografiska källor. Innehavaren förväntas leda de fältarkeologiska kurserna på grund- och avancerade nivå. Gedigen fältarkeologisk erfarenhet är ett krav. På avancerad nivå och forskarutbildning förväntas innehavaren besitta nationellt ledande expertis inom vissa aspekter av det skandinaviska epokstudiet och dess källmaterial.

Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. En del av undervisningen sker mot båda campus där videolänk, men även visst resande överbryggar avstånden. Administrativa uppdrag kan komma att ingå i tjänsten. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i arkeologi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Fältarkeologisk erfarenhet är ett krav.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. 

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens samt visad förmåga till forskningssamarbeten är en önskvärd merit.

Vid bedömning av pedagogisk kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska vara väldokumenterad. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning samt handledning och examination på samtliga nivåer, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen ska tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. 

Ansökningsförfarande
OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna in skickas i två exemplar till Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet, Box 626, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/4176.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

http://regler.uu.se/digitalAssets/137/137344_anstallningsordning_for_uu.pdf

https://mp.uu.se/documents/432512/52616468/komplriktlinjeranst201582.pdf/f3bb84f9-2ea4-4382-b8a0-8d2255462833

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Vikariat ett år med möjlighet till förlängning

Anställningens omfattning: 50 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Prefekt Lars Karlsson, tel 018-471 7552, e-post Lars.Karlsson@antiken.uu.se eller professor Neil Price, e-post Neil.Price@arkeologi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 januari 2018, märkt UFV-PA 2017/4176. 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4176
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-12-08
Sista ansökningsdag 2018-01-19

Tillbaka till lediga jobb