Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se.

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Den meteorologiska forskningen fokuserar idag främst på de fysikaliska processerna i det atmosfäriska gränsskiktet, dvs de lägsta 100-1000 m av atmosfären. Forskningen är inriktad mot grundläggande processer i gränsskiktet över hav, land och is men innefattar även mer tillämpad forskning såsom vindenergiforskning och spridningsmodellering. Programmet driver även forskning som fokuserar på naturkatastrofer, glaciologi och modellering av processer i klimatsystemet. Utöver den klassiska meteorologiundervisningen på meteorologiutbildningen (Kandidat- och Masterprogram i fysik, med inriktning meteorologi) så ingår även ett större block med utbildning inom Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. För mer information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära, se: www.geo.uu.se/forskning/ luval/.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:
Vi söker nu en doktorandplats i Meteorologi med inriktning mot vågors påverkan på samspelet mellan hav och atmosfär. Tillträde 2018-04-01 eller enligt överenskommelse.

Projektet syftar till att undersöka betydelsen av interaktion mellan hav och atmosfär för atmosfärens floder och de extrema situationer de orsakar i kustområden. Atmosfärens floder, horisontellt utsträckta, relativt smala band med högt vattenångeinnehåll är ofta förknippade med extrema hydrometeorologiska händelser, extrem nederbörd och höga vindar.

Doktorandprojektet fokuserar på ytvågor och dess påverkan på samspelet mellan hav och atmosfär. Utbyte av energi, värme och massa mellan hav och atmosfär spelat en viktig roll i modellering av klimat eller extremt väder. Ytvågor, som påverkar utbytesprocesser är viktiga för detta utbyte. Det finns fortfarande luckor i förståelsen för mekanismerna för vågornas påverkan på utbytesprocesser, inom detta projekt kommer vi att använda mätningar och modeller för att öka kunskapen. Vågornas påverkan på klimatsystemet kommer att introduceras i kopplade hav-atmosfär-våg modeller för att minska osäkerheterna i modellering av klimat och extremt väder (specifikt med fokus på atmosfäriska floder).

Kvalifikationskrav:
Den sökande skall ha naturvetenskaplig akademisk examen med inriktning mot meteorologi eller motsvarande. Annan teknisk eller naturvetenskaplig examen kan även beaktas, särskilt inom oceanografi. Kunskaper inom matematik och fysik är ett krav samt grundläggande datorvana. Tidigare erfarenhet av programmering, numeriska metoder och numerisk modellering är meriterande.

Ansökningsförfarande: 
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-04-01, eller enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning om fyra år. 

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Anna Rutgersson, tel. 018-471 25 23, e-post: anna.rutgersson@met.uu.se, eller Lichuan Wu, e-post: lichuan.wu@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2018, UFV-PA 2017/4934.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4934
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-11-28
Sista ansökningsdag 2018-01-15

Tillbaka till lediga jobb