Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM) är en av de mest internationella, interdiciplinära och framstående forskningsinstitutionerna inom molekylär biovetenskap i Europa. Institutionens forskningområden täcker allt från cellbiologi till biofysik.

Maria Selmers forskargrupp arbetar med strukturbiologi i kombination med komplementära tekniker för att förstå struktur-funktionssamband, med fokus på proteinevolution samt translation och antibiotikaresistens. 

Den som anställs kommer att arbeta inom det multidisciplinära projektet "Evolution av nya gener och proteiner" som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet är ett samarbete mellan två institutioner: Institutionen för cell och molekylärbiologi (ICM) och Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) som syftar till att förstå samband mellan struktur och funktion i evolutionen av nya proteiner.

Inom projektet kommer postdoktorn att studera proteiner från bakterier och fisk, och samarbeta med genetiker, bioinformatiker och beräkningsbiokemister. Se följande länk för mer information: https://www.wallenberg.com/kaw/projekt-soker-svar-pa-hur-nya-gener-uppstar-ur-intet

Arbetsuppgifter
Vi söker en person med stark motivation för att identifiera och lösa vetenskapliga problem. Den anställda kommer att arbeta inom ett projekt som syftar till förståelse av hur struktur och funktion sammanflätas med evolutionen av nya proteiner och hur proteiner kan anpassas till nya förhållanden. Arbetsuppgifter inkluderar till exempel uttryck och rening av proteiner, karaktärisering med olika biokemiska och biofysikaliska metoder samt strukturella studier med kristallografi och andra metoder. Postdoktorn kommer att arbeta i en internationell, multidisciplinär och dynamisk miljö med utmärkta möjligheter att lära sig nya tekniker. Se gruppens hemsida för mer information: http://xray.bmc.uu.se/~selmer/

Kvalifikationer

 • Doktorsexamen i strukturbiologi, biokemi, biofysik eller motsvarande
 • Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer osv.
 • Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologi samt arbete med uttryck och rening av proteiner
 • Dokumenterad erfarenhet av makromolekylär röntgenkristallografi
 • Demonstrerad vetenskaplig skicklighet, uppvisad i vetenskapliga publikationer och presentationer på nationella och internationella konferenser
 • Utmärkt engelska i tal och skrift
 • God samarbetsförmåga

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Erfarenhet av komplementära strukturbiologiska, biofysikaliska och biokemiska metoder.
 • Erfarenhet av olika system för proteinuttryck samt av proteinrening från nativa källor.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga färdigheter såsom kommunikations- och samarbetsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt samt vetenskaplig mognad och kreativitet.

Uppsala universitet avser att rekrytera den person som i en helhetsbedömning av kompetens, skicklighet och dokumenterade kvalifikationer, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Personliga förhållanden som kan vara av positiv betydelse för utvärdering av ansökan, till exempel föräldraledighet, bör nämnas i meritförteckningen (CV).

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Personligt brev. En kort beskrivning av dina intressen och kvalifikationer för att bedriva forskning i detta projekt (max en sida).
 • CV med fullständig publikationslista.
 • Kopia av officiella akademiska betyg
 • Namn, e-postadresser och telefonnummer till tre referenspersoner. Ange hur de är yrkesmässigt kopplade till dig (t ex doktorandhandledare).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde enligt överenskommelse (så snart som möjligt)

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år

Anställningens omfattning: 100%

För ytterligare information om tjänsterna och deras vetenskapliga aspekter, kontakta Maria Selmer, maria.selmer@icm.uu.se, för administrativa spörsmål, kontakta Frida Nilsson, personaladministratör frida.nilsson@icm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 20 januari 2018. UFV-PA 2017/4456

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4456
Facklig företrädare
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Fia Wolters, ST, 018-471 4088
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2018-01-20

Tillbaka till lediga jobb