Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se www.geo.uu.se.

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Den meteorologiska forskningen fokuserar idag främst på de fysikaliska processerna i det atmosfäriska gränsskiktet, dvs de lägsta 100-1000 m av atmosfären. Forskningen är inriktad mot grundläggande processer i gränsskiktet över hav, land och is men innefattar även mer tillämpad forskning såsom vindenergiforskning och spridningsmodellering. Programmet driver även forskning som fokuserar på naturkatastrofer, glaciologi och modellering av processer i klimatsystemet. Utöver den klassiska meteorologiundervisningen på meteorologiutbildningen (Kandidat- och Masterprogram i fysik, med inriktning meteorologi) så ingår även ett större block med utbildning inom Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. För mer information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära, se: www.geo.uu.se/forskning/ luval/.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:
Vi söker nu en doktorand inom miljöanays vid institutionen för geovetenskaper inom programmet för Luft-, vatten- och landskapslära (Luval). Doktorandtjänsten är del av ett nyligen startat forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Målet med projektet är att fylla befintliga kunskapsluckor inom hydrologiska klimateffektstudier. Vi kommer att stärka grunden för robusta simuleringar av klimatförändringens effekter på framtida hydrologiska system genom att utveckla dynamiska och flerdimensionella metoder för att minska osäkerhetsfaktorer. Projektet är ett multidisciplinärt samarbete mellan experter inom klimatologi, hydrologi och miljöforskning. Den sökande förväntas samarbeta med våra projektpartners. Uppgifterna inkluderar bland annat utveckling av verktyg för korrigering av klimatmodellernas utdata (biaskorrigering) och analys/utvärdering av olika hydrologiska modellstrukturer och parametriseringsmetoder.

Kvalifikationskrav:
Den sökande skall ha naturvetenskaplig akademisk examen med inriktning mot hydrologi, klimatologi, meteorologi, geovetenskap eller liknande. Kunskaper inom matematik och fysik är ett krav samt tidigare erfarenhet av programmering. Expertis i Matlab eller R är meriterande. Erfarenhet och kunskap om databehandling (i synnerhet från globala och regionala klimatmodeller) och statistik är nödvändiga. Goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska är ett krav. 

Doktorandtjänsten är fyra år, men kan förlängas med undervisning och institutionsuppgifter (maximalt 20%). I doktorandutbildningen ingår även deltagande i kurser relevanta för forskningsområdet.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv, motiveringen till att söka denna tjänst, relevanta kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla en meritförteckning (CV), med kopior av relevanta betygshandlingar, en lista över eventuella publikationer och examensarbete samt övriga dokument som t ex rekommendationsbrev och kontaktinformation för två referenspersoner. Vi vill också veta tidigaste möjliga startdatum.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: snarast, enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning 4 år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av
Claudia Teutschbein, tel. 018-471 41 77, e-post: claudia.teutschbein@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2018, UFV-PA 2017/4723.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4723
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-12-11
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb