Uppsala universitet, institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi studerar breda och viktiga frågor för människan och vår planet som bla omfattar energi, vatten- och naturresurser, hållbar utveckling och klimatförändringar. För mer information se www.geo.uu.se.

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära, LUVAL, samlar forskning och utbildning i meteorologi, hydrologi, miljöanalys och naturgeografi. Den geohydrologiska forskningen omfattar bla vattenresurser och föroreningar, geoenergi och koldioxidlagring. För mer information om programmet för luft-, vatten- och landskapslära, se: www.geo.uu.se/forskning/ luval/.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: 
Doktoranden ska jobba med in-situ remediering av PFAS baserat på sorptionsmetoder inom StopPFAS-projektet. Poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är högfluorerade ämnen som är extremt persistenta, vitt spridda i miljön, bioackumulerar och är potentiellt toxiska och carcinogena. Eftersom konventionella in-situ saneringsmetoder för jord och grundvatten inte fungerar för de flesta PFAS finns ett stort behov att utveckla nya metoder för remediering av PFAS in-situ och för att stoppa PFAS plymer i grundvattnet från att nå dricksvattenresurser. Målet med projektet är att utveckla och testa in-situ metoder för att effektivt fastlägga och immobilisera PFAS i plymer i grundvattnet från föroreningarnas källzoner. Potentialen hos olika sorptionsmetoder och hur man bäst skall tillämpa dessa i fält kommer att undersökas. Labexperiment, reaktiv transportmodellering och fältundersökningar på pilotskala kommer att ingå.

Doktorandtjänsten ingår i ett samarbete mellan Uppsala Universitet (UU), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och andra partners, inklusive företag som jobbar med sanering av förorenade områden. Doktoranden blir anställd vid UU men kommer också att samarbeta och jobba nära tillsammans med Institutionerna för Vatten och Miljö och Mark och Miljö vid SLU, inklusive laborativt arbete vid SLU (Uppsala).

Kvalifikationskrav: 
Vi söker en kandidat med stark bakgrund inom geohydrologi, miljökemi, markvetenskap eller ett liknande ämne. Goda kunskaper i engelska (både tal och skrift) är ett krav. Kandidaten skall vid tjänstens tillsättning inneha en magisterexamen eller motsvarande, gärna med inriktning inom ett ämne som är relevant för forskningsområdet. Den sökande måste vara behörig för forskarutbildning. Prioritet ges till dem som anses visa störst fallenhet för ett framgångsrikt slutförande av forskarutbildning.

Innehavaren av en doktorandanställning skall främst ägna sin tid åt forskningsstudier. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla:

1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och är lämplig för tjänsten
2) CV
3) en kort beskrivning av din utbildning
4) en kopia av examensbevis och dina betyg
5) namn och e-postadresser till minst två referenspersoner
6) relevanta publikationer inklusive magister/masteruppsats

Övrigt:
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Mer information om forskarutbildning finns under: www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-02-01 eller enligt överenskommelse, tidsbegränsad anställning om fyra år.

Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Fritjof Fagerlund, e-post: fritjof.fagerlund@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2018, UFV-PA 2017/4724.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-02-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4724
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-12-12
Sista ansökningsdag 2018-01-15

Tillbaka till lediga jobb