Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning  om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information se www.iob.uu.se.

Avdelningen för evolution och utvecklingsbiologi söker nu en välkvalificerad, välmotiverad doktorand för en studie relaterad till funktionen av gener kodade på Y kromosomen under utvecklingen av det humana nervsystemet.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Det aktuella konceptet om mekanismen för sexuell differentiering av hjärnan under utveckling innefattar inte bara verkan av gonadala hormoner utan även funktionen av gener som kodas av könskromosomerna. Under senare åren har uppmärksamhet på Y-funktioner i hjärnan under utveckling ökat på grund av dess föreslagna association med autism och icke-syndromisk talfördröjning. Med hjälp av mikroarrayanalys kunde vi visa att flera Y-kodade gener uttrycks i hjärnan under mänsklig utveckling.

För att följa upp planerar vi nu att undersöka om en eller flera gener kodade på Y-kromosomen är involverade i bestämning av könsskillnader i däggdjurens hjärna under tidig utveckling. Specifikt kommer celluttrycket av Y-kromosomgener tidigt under CNS-utveckling, innan de ursprungliga könsorganen börjar producera könshormoner, att studeras. I anslutningen undersöks om dessa gener kan påverka processer som är central för nervsystemets utveckling som proliferation, cytodifferentiering, motilitet och reglering av cytoskelettdynamik hos humana embryonala stamceller.

Doktoranden förväntas också undervisa i laboratoriedelen av kursen "Gener, Hjärna och Beteende" ca 10% av tiden.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller motsvarande, i cell och molekylärbiologi, biomedicin eller relaterat område. Vi söker en kandidat som är ambitiös, motiverad och välutbildad, med ett starkt intresse för beteende genetik och nervsystemets utveckling. Tidigare erfarenheter av neural stamcellsodling och differentiering, qPCR, immunofluorescens och in situ hybridisering är en stark fördel. Den ideala kandidaten ska vara bekant med mikroskopi tekniker, inklusive konfokalmikroskopi och programvara för bildanalys som Imaris och ImageJ/Fiji macro programming. Erfarenhet eller en god förståelse av bioinformatikverktyg samt djup kunskap inom human genetik, neurobiologi och utveckling är också meriterande. Kandidaten måste tala flytande engelska.

Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som, utifrån en sammanvägd bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast att bedriva projektet samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen.

Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-03-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 20220228.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Professor Elena Jazin, e-post elena.jazin@ebc.uu.se och Christiane Peuckert, e-post christiane.peuckert@ebc.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari 2018, UFV-PA 2017/4751.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4751
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2017-12-13
Sista ansökningsdag 2018-01-15

Tillbaka till lediga jobb